suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Digiasiointi läheisen puolesta sosiaali- ja terveysasioissa helpottuu – Hyvinvointialueilta ja Digi- ja väestötietovirastolta uusi palvelu

Julkaistu 13.2.2024

Monilla  hyvinvointialueilla voi tämän vuoden aikana antaa omalle  luottohenkilölleen oikeuden asioida puolestaan apteekeissa sekä  sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluissa. Toisen henkilön voi  valtuuttaa hyvinvointialueen ilmoittamissa palvelupisteissä, jossa se  tallennetaan Digi- ja väestötietoviraston tuottamaan  Suomi.fi-valtuuksiin.

Palvelu on Suomi.fi-valtuuksien avustettu valtuuttaminen. Suomi.fi-valtuuksilla voi esimerkiksi  tarkistaa etuus- ja terveystietoja, tehdä ajanvarauksia ja hakea  etuuksia tai sosiaalipalveluita Kelan ja hyvinvointialueiden  palveluissa. Eri hyvinvointialueiden digipalveluissa on suunnitteilla  hieman erilaisia asiointimahdollisuuksia.

Omien läheisten asioita voi hoitaa digipalveluissa

Palvelun tavoitteena on vahvistaa eri ihmisryhmien yhdenvertaisia  mahdollisuuksia toimia digitaalisessa yhteiskunnassa. Nyt asioiden hoito saattaa vaatia käyntiasiointia virastoaikana.

–  Tilanne on  työläs myös tukena toimiville omaisille ja tukihenkilöille. Uusi palvelu on yksi tärkeä askel, joka helpottaa hyvinvointiin liittyvien asioiden  hoitamista läheisen puolesta ja hänen kanssaan, taustoittaa  erityisasiantuntija Sanna Suomalainen-Ajanko Digi- ja väestötietovirastosta.

Kun perustietoja voi tarkistaa ja asioita hoitaa digipalvelussa ajasta ja  paikasta riippumatta, aikaa säästyy niin kansalaisilta, heidän  läheisiltään kuin hyvinvointialueiden hoitohenkilöstöltä.

Arkea  sujuvoittavien digipalveluiden ulkopuolelle on jäänyt noin puoli  miljoonaa henkilöä. Heihin kuuluu esimerkiksi osa ikäihmisistä,  vammaisista, edunvalvonnassa olevista henkilöistä, kielitaidottomista  sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaista.

Vuoden 2024 loppuun  mennessä uusi palvelu käynnissä kahdeksalla hyvinvointialueella –  hyvinvointialueet tavoittelevat resurssisäästöjä ja laadukkaampaa  palvelua

Vuonna 2022 palvelua ehti pilotoimaan Kainuun  hyvinvointialue. Suunnitelmat palvelun käynnistämiseksi jo vuoden  alkupuoliskolla ovat pitkällä Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja  Pirkanmaan hyvinvointialueilla. Myös Pohjois-Karjalan  hyvinvointialueella palvelusta tehdään kokeilujakso.

Niiden  lisäksi Etelä-Savon, Satakunnan ja Kymenlaakson hyvinvointialueet ovat  kiinnostuneita palvelun käynnistämiseen loppuvuoden aikana. Tavoitteena  on valtakunnallinen palvelumalli.

– Haluamme helpottaa puolesta  asiointia ja mahdollistaa sen myös asiakkaalle, jolla ei ole  digitaalisia tunnistautumisvälineitä kuten verkkopankkitunnuksia.  Kohderyhmä ei ole suuri, mutta kasvava, kun ottaa huomioon ikäihmisten  määrän kasvun, kertoo hankejohtaja Tanja Witick Keskipohjanmaan hyvinvointialueen Soitesta.

Hyvinvointialueet näkevät palvelussa monia hyviä puolia. Niistä keskeisin on laadukkaampi vuorovaikutus asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Kun läheiset  voivat tarkistaa sosiaali- ja terveysasioita suoraan  asiointipalveluista, he ovat paremmin ajan tasalla esimerkiksi  etuuspäätöksistä sekä hoitosuunnitelmista ja lääkemääräyksistä. Tämä  varmistaa etuusasioiden edistämisen sekä hoidon jatkuvuuden  kotioloissa.

Palvelu nopeuttaa myös palvelukotien henkilöstön ja sosiaalitoimen tukihenkilöiden asiointia asiakkaittensa puolesta.  Tukihenkilöt voivat edistää tapaamisen aikana esimerkiksi etuusasioita  tai tehdä ajanvarauksia lääkärille yhdessä asiakkaan kanssa, eikä se  enää vaadi käynti- tai puhelinasiointia.

Lisätietoa palvelun käynnistämisen aikataulusta saa omalta hyvinvointialueelta.

Sujuvampaa asiointia toisen puolesta Suomi.fi-valtuuksilla

Suomi.fi-valtuudet on Digi- ja väestötietoviraston tuottama palvelu, jolla henkilöt voivat turvallisesti antaa valtuuksia hoitaa omia asioitaan esimerkiksi  apteekeissa, Kelan ja Verohallinnon palveluissa sekä osassa  hyvinvointialueiden, kuntien ja yksityisten sosiaali- ja terveysalan  toimijoiden digipalveluita.

Aiemmin valtuuden antaminen on  edellyttänyt vahvoja tunnistautumisvälineitä eli käytännössä  verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai kansalaisvarmennetta. Hyvinvointialueiden lisäksi valtuuden voi antaa nykyään myös asioimalla  Digi- ja väestötietovirastossa tai lähettämällä valtuushakemuksen.