Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Valtio ja kunnat / Muu itsehallinto

Muu itsehallinto

Suomessa merkittävin itsehallinnon muoto on kunnallinen itsehallinto. Muita itsehallinnon omaavia yhteisöjä tai organisaatioita ovat Ahvenanmaan itsehallinto, kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen itsehallinto sekä yliopistojen itsehallinto. Nämä itsehallinnon muodot ovat sekä asemaltaan että toteutukseltaan erilaisia.

Ahvenanmaan itsehallinto

Ahvenanmaan itsehallinto perustuu kansainvälisissä sopimuksissa sille annettuun itsehallintoon. Itsehallintonsa puitteissa Ahvenanmaalla on omat poliittiset ja hallinnolliset elimensä jotka vastaavat päätöksenteosta.

Maakuntapäivät (lagtinget) käyttää lainsäädäntövaltaa niiltä osin kuin itsehallintoasema sallii, muilta osin Ahvenanmaalla pätevät Suomen eduskunnan säätämät lait. Maakuntahallitus (landskapsregeringen) vastaa alueellisesta hallinnosta.

Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen itsehallinto

Suomessa toimivilla kirkoilla ja uskonnollisilla yhteisöillä on itsehallinto, joka perustuu perustuslaissa määriteltyyn uskonnon vapauteen. Evankelis-luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla on Suomessa julkisoikeudellinen erityisasema.

Yleisradio

Yleisradio on valtion omistama ja eduskunnan valvonnassa oleva mediayhtiö, joka toteuttaa julkisen palvelun tehtävää. Ylen toiminta rahoitetaan valtion budjetista. Tätä varten kansalaiset maksavat niin sanottua Yle-veroa. Yleisradio on journalistisesti riippumaton media- ja kulttuurilaitos, jonka tehtäviin kuuluu palvella myös kieli- ja kulttuurivähemmistöjä.

Yliopistot ja korkeakoulut

Yliopistot ovat hallinnollisesti ja oikeudellisesti itsenäisiä. Tämä takaa niille riippumattoman aseman tieteessä ja opetuksen järjestämisessä. Yliopistojen perusrahoituksesta vastaa valtio, mutta tämän lisäksi yliopistoilla on omaa varainhankintaa. Opiskelu on pääsääntöisesti maksutonta suomalaisille.

Julkishallinnon kaavio

Tässä kaaviossa näet korostettuna muun itsehallinnon sijainnin julkishallinnon rakenteessa.

Ahvenanmaalla, kirkoilla ja yliopistoilla on itsehallinnollinen asema.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.