Suomi.fi uudistuu kesän 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Valtio ja kunnat

Valtio ja kunnat

Suomen julkishallinto muodostuu

 • valtion ylimmistä toimielimistä
 • valtion hallintojärjestelmästä
 • kuntien itsehallinnosta
 • riippumattomasta tuomioistuinlaitoksesta
 • muusta itsehallinnosta
 • välillisestä valtionhallinnosta.

Valtion hallintojärjestelmään sisältyvät valtion keskus-, alue- ja paikallishallinto. Välillinen valtionhallinto tukee ja täydentää julkishallinnon viranomaisten toimintaa.

Kuntien itsehallintoon sisältyvät kunnallishallinnon lisäksi kunnallinen aluehallinto, kuntien alueellinen yhteistyö ja kuntayhtymät.

Julkisen hallinnon tärkein tehtävä on huolehtia yleisestä hallinnosta, järjestyksestä ja turvallisuudesta sekä kansalaisten hyvinvointipalveluista kuten koulutuksesta, terveydenhoidosta ja sosiaalipalveluista.

 • Vuodenvaihteen 2016–2017 muutokset hallinnossa
  Valtionhallinnon organisaatioissa ja niiden tehtävissä vuoden vaihtuessa tapahtuvat muutokset sekä lainsäädäntöön tulevat kansalaisia koskevat uudistukset.
 • Valtion ylimmät toimielimet
  Suomi on valtiomuodoltaan perustuslaillinen tasavalta, jonka ylimmät valtioelimet ovat eduskunta, tasavallan presidentti ja hallitus (valtioneuvosto).
 • Valtion hallintojärjestelmä
  Valtionhallintoon kuuluvat niin ministeriöt, valtion virastot ja laitokset kuin valtion liiketoiminta.
 • Ministeriöt
  Valtioneuvoston kanslia ja yksitoista ministeriötä muodostavat valtioneuvoston, joka käyttää maassa toimeenpanovaltaa.
 • Valtion paikallishallinto
  Valtion paikallishallinnossa Suomi on jaettu 90 kihlakuntaan, joissa viranomaiset hoitavat sekä hallinto- että erityistehtäviä.
 • Aluehallinto
  Aluehallinnon viranomaiset toimivat eri ministeriöiden toimialoilla ja toteuttavat ministeriöiden velvollisuuksia aluetasolla.
 • Kunnat ja kunnallishallinto
  Kuntien itsehallinto on maamme tärkein itsehallinnon muoto. Kunnat vastaavat lakisääteisten peruspalvelujen tarjoamisesta kansalaisille.
 • Julkishallinnon asiakaspalvelu ja neuvonta
  Valtion viranomaisten ja kuntien palvelujen käyttöön on tarjolla asiakaspalvelua ja neuvontaa.
 • Muu itsehallinto
  Kuntien lisäksi itsehallintoa edustavat Ahvenanmaan itsehallinto, kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen itsehallinto sekä yliopistojen itsehallinto.
 • Valtion liiketoiminta
  Valtionyhtiöt ovat valtion omistamaa yritystoimintaa. Valtion liikelaitoksien talous on irrotettu valtion tulo- ja menoarvioista.
 • Välillinen julkishallinto
  Välillinen julkishallinto täydentää ja tukee viranomaisia hyvinvointiyhteiskunnan tehtävien hoitamisessa.
 • Tuomioistuimet
  Tuomioistuimet ovat vallan kolmijako-opin mukaisesti muusta hallinnosta riippumattomia ja perustavat päätöksensä ainoastaan voimassa olevaan oikeuteen.
 • EU-asioiden käsittely Suomessa
  EU-asioiden päävastuu Suomessa on valtioneuvostolla, jonka on kuultava eduskuntaa ja nautittava sen luottamusta myös EU-asioiden käsittelyssä.
 • EU:n perusasiat ja toimielimet
  Euroopan unioni (EU) on jäsenvaltioidensa muodostama yhteenliittymä, jonka perustana ovat yhteiset sopimukset ja toimielimet.
 • Virkamiehet ja organisaatiot
  Julkishallinnon organisaatioiden ja virkamiesten yhteystietoja voi hakea Valtion yhteystietohakemistosta.
 • Perustietoa Suomesta
  Tietoja suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin eri osa-alueista sekä Suomen historiasta.
Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.