Suomi.fi uudistuu kesän 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palvelut aiheittain / Ympäristö ja luonto / Luonnonvarat / Vesivarat

Vesivarat

Suomen luonnon tyypillinen piirre on vesistöjen, järvien ja jokien, runsaus. Vesivarojen määrä vaihtelee maantieteellisen sijainnin ja vuodenaikojen mukaan.

Järvet ovat matalia, eli vaikka veden pintaa on paljon, vettä on melko vähän. Tämän takia Suomen pintavedet voivat likaantua herkästi. Myös Itämeri on herkkä saastumiselle.

Pohjavedellä tarkoitetaan maanpinnan alle imeytyvää ja kerääntyvää vettä. Suuri osa suomalaisten käyttövedestä on pohjavettä, koska se on yleensä laadultaan parempaa kuin pintavesi. Puhdistettua pintavettä juodaan etenkin pääkaupunkiseudulla, Turun seudulla ja Oulussa. Maa-aineksen otto, teiden suolaus, polttonesteiden jakelu, maatalous ja kemikaalionnettomuudet voivat pilata pohjavesiä. Pohjavedet voivat myös happamoitua.

Näytä sisältö: Käytetyimmät ensin Aakkosjärjestyksessä

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.