Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Henkinen hyvinvointini / Henkisiä kuormittajia / Apua masennukseen

Apua masennukseen

Lieviä masennus- tai stressioireita voi hoitaa omilla elämäntapavalinnoilla. Sellaisia ovat myönteinen elämänasenne, terveydestä, unesta ja ravinnosta huolehtiminen, liikunta, ihmissuhteisiin panostaminen, mielekkäät harrastukset ja tarvittaessa keskustelu- ja vertaistukiryhmien käyttäminen. Esimerkiksi liikunta voi tukea lievien mielialaongelmien hoitamista, ja sillä on myönteisiä vaikutuksia psyykkiseen hyvinvointiin.

Jos masennusoireet ovat vakavia ja haittaavat elämää, ota yhteys terveyskeskukseen. Hoitava lääkäri tekee arvion masennustilasta oireiden perusteella. Omaisten ja hoitajien tulisi seurata myös kotihoidossa ja palvelu- tai hoitokodeissa asuvien ikäihmisten mahdollisia masennusoireita ja kysellä ja kannustaa heitä kertomaan tuntemuksistaan. Jos läheisesi on väkivaltainen tai voimakkaasti alakuloinen, sekava tai hänellä on itsemurha-ajatuksia, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Hätätilanteessa soita hälytysnumeroon 112.

Ikääntyneiden masennusta voidaan hoitaa lääkärin määräämillä masennuslääkkeillä ja keskusteluavulla. Lääkehoidon kesto riippuu masennusjakson vakavuudesta ja kestosta. Joissain tilanteissa voidaan tarvita sairaalahoitoa, jonka tarpeen arvioi lääkäri. Ikääntynyt tarvitsee lähelleen kuuntelevia ihmisiä: omaisia, sukulaisia ja ystäviä. Masentunut ihminen tarvitsee toisen ihmisen läheisyyttä, ehkä kosketusta, turvallisuuden tunnetta ja jaksamisen mukaan toimintakykyä tukevaa apua - iloa ja sisältöä elämään tuovia asioita. Näissä omaiset voivat olla suurena apuna.

Arjesta selviytymisessä, kuten kodin askareissa ja raha-asioiden hoidossa voit auttaa sairastunutta. Ole hienotunteinen. Yritä auttaa sairastunutta hallitsemaan itse omaa elämäänsä. Varmista, että sairastunut ihminen ottaa hänelle määrätyt lääkkeet. Oman kunnan sosiaaliviraston tai kotihoidon kanssa voidaan pohtia tarvittavia tukipalveluita. Lue tukipalveluista lisää Ikääntyvän palveluoppaansivulta Kuntien järjestämät palvelut. Omaisten mukaan tuleminen hoidon suunnitteluun on hyvin tärkeää.

Jos olet masentuneen tai psyykkisesti sairastuneen ikäihmisen läheinen, pidä huolta myös omasta hyvinvoinnistasi. Sairastuneesta huolehtiminen on raskasta. Omaisella on kohonnut riski sairastua itse masennukseen tai stressivaivoihin. Masentuneiden vanhusten ja heidän omaistensa taakkaa voi lisätä se, että mielenterveyshoitoa voi joutua jonottamaan eikä esimerkiksi psykoterapeuttista hoitoa ole kovin helppo saada. Myös esimerkiksi hoitokoteihin ja palvelutaloihin psykologeja pitäisi saada lisää. Hoito on usein ensi sijassa lääkehoitoa. Psyykkisiä sairauksia ja dementiasairauksia voi olla vaikea tunnistaa toisistaan tai hoitaa samanaikaisesti.

Erilaisten eläkeläisjärjestöjen, kerhojen ja yhdistysten ystäväpalvelujen kautta ikääntyvä ihminen voi saada apua yksinäisyyteen. Vapaaehtoisystävä voi rohkaista ja viedä ulos muiden ihmisten pariin. Vertaistukea löytyy monilta paikkakunnilta niin masennuksesta kärsiville kuin heidän omaisilleen. Katso järjestöjä ja vapaaehtoisapua Ikääntyvän palveluoppaan sivulta Yksityiset palvelut ja vapaaehtoisapu.

Esimerkiksi Suomen Mielenterveysseuralla on parilla paikkakunnalla vertaistukitoimintaa ja valtakunnallinen kriisipuhelin.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.