suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ohjeet Katso-tunnistetta käyttäneille edunvalvojille

Jos edunvalvojalla on ollut aiemmin käytössään Katso-tunniste edunvalvonnassa olevan aikuisen henkilön puolesta asiointiin, vastaavat valtuudet voidaan rekisteröidä Suomi.fi-valtuuksiin hakemuksen perusteella.

Toimi seuraavasti

1. Tee hakemus valtuuden rekisteröimiseksi

Täytä ja tulosta hakemus valtuuden rekisteröimiseksi.

Merkitse valtuuttajaksi edunvalvontaan määrätty päämies ja valtuutetuksi edunvalvoja. Merkitse valtuutetuksi edunvalvontatoimisto (organisaation nimi ja Y-tunnus), jos se on määrätty tuomioistuimen tai maistraatin päätöksessä edunvalvojaksi.

Valitse valtuusasioiksi vain edunvalvonnan laajuutta ja Katso-rooleja vastaavat valtuusasiat. 

2. Lisää hakemukseen edunvalvojan Katso-tunniste

Kirjoita käsin valtuutetun tietojen viereen edunvalvottavan asioiden hoitamisessa käytössä oleva Katso-tunniste (esimerkiksi ”Katso-tunniste: 123456”).

3. Allekirjoita valtuushakemuksen tuloste

Hakemuksen allekirjoittaa edunvalvoja.

Jos edunvalvoja on edunvalvontatoimisto, hakemuksen allekirjoittavat kyseisen organisaation nimenkirjoitusoikeudelliset.

4. Toimita valtuushakemus käsiteltäväksi

Voit toimittaa hakemuksen käsiteltäväksi 

Toimita hakemuksen liitteenä

  • kopio tuomioistuimen tai maistraatin päätöksestä edunvalvonnasta
  • kopio kaikkien allekirjoittajien voimassa olevasta passista tai poliisin myöntämästä henkilökortista.

Jos edunvalvoja on edunvalvontatoimisto, toimita lisäksi allekirjoittajien nimenkirjoitusoikeuden osoittava asiakirja (esim. pöytäkirjan ote tai muu luotettava selvitys toimivallasta).

Kun valtuudet on rekisteröity

Hakemuksen tekijä saa tiedon, kun valtuudet on rekisteröity. 

Jos valtuutettu on yksityishenkilö (henkilötunnus), hän voi asioida suoraan valtuuttajan puolesta.

Jos edunvalvoja on edunvalvontatoimisto (Y-tunnus), asiointivaltuudet on annettu organisaatiolle. Jotta yksittäinen työntekijä (henkilötunnus) voisi asioida edunvalvontaan tarkoitetuilla valtuuksilla, organisaation tulee antaa hänelle valtuus, joka on tyyppiä edustamisvaltuus ja joka on annettu samoihin valtuusasioihin kuin rekisteröidyissä asiointivaltuuksissa. Katso ohjeet valtuuden antamiseen yrityksenä tai yhteisönä

Kun edunvalvoja haluaa hoitaa edunvalvottavan asioita, hän

  1. tunnistautuu asiointipalveluun omilla henkilökohtaisilla tunnistusvälineillään
  2. valitsee asiointipalvelussa toisen puolesta asioinnin
  3. valitsee henkilön, jonka asioita hän hoitaa edunvalvojana.