suomi.fi
Go directly to contents.
Responsible for the service Municipality of Hollola

Pre-primary education

  • Service
  • Hollola
  • Public service

Children in the pre-primary education age, or 6 years, participate in pre-primary education organised by the municipality. Those 7-year-olds whose school attendance has been postponed also participate in pre-primary education. It can additionally be attended by 5-year-olds to whom a decision on extended compulsory education has been issued. The children receive pre-primary education for four hours every morning. During this time, a lunch is served to the children. Under the Basic Education Act, participation in pre-primary education is mandatory. A child’s guardian is responsible for ensuring that the child participates in pre-primary education or activities that meet its objectives during the school year that precedes the start of compulsory education.

Hollola municipality organizes free-of-charge pre-primary education, maximum four hours per day, during schoolterms.

Järjestämme varhaiskasvatuksen palveluna perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta kuusivuotiaille, enintään neljä tuntia päivässä, koulujen työaikana.

Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Kunta osoittaa esiopetuspaikaksi lähikoulun. Esiopetus ja perusopetus muodostavat eheän, lapsen kasvua ja oppimista tukevan kokonaisuuden.

Esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (päivähoito) järjestetään lapsen lähikoulussa ja ympärivuorokautista päivähoitoa tarvitsevien esioppilaiden osalta Salpakankaan koulussa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu (päivähoitomaksu) määräytyy Lain varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) mukaisesti.

To whom and on what terms

The service is free of charge.

Background information

Children in the pre-primary education age, or 6 years, participate in pre-primary education organised by the municipality. Those 7-year-olds whose school attendance has been postponed also participate in pre-primary education. It can additionally be attended by 5-year-olds to whom a decision on extended compulsory education has been issued.

The children receive pre-primary education for four hours every morning. During this time, a lunch is served to the children.

Under the Basic Education Act, participation in pre-primary education is mandatory. A child’s guardian is responsible for ensuring that the child participates in pre-primary education or activities that meet its objectives during the school year that precedes the start of compulsory education.

Basic information

The service is provided byMunicipality of Hollola
Responsible for the serviceMunicipality of Hollola
Area Hollola
Available languageFinnish
Text edited by: Municipality of Hollola
Updated: 7/2/2022