suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Yritysten edunsaajien tiedot kaupparekisteristä

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

PRH antaa tietoja kaupparekisteriin merkityistä yritysten edunsaajista.

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yhtiön omistajia.

Ketkä saavat edunsaajien tietoja?

Edunsaajien tiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut yrityksestä kaupparekisteriin merkityt tiedot ...

Toimi näin

Ohjeet edunsaajatietojen pyytämisestä ja hintatiedot ovat PRH:n verkkosivuilla. Opastusta saat myös PRH:n asiakas- ja tietopalvelusta.

Kenelle ja millä ehdoin

PRH antaa edunsaajien tietoja niille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus. Käytännössä näitä ovat mm. seuraavat:

  • rahanpesulain mukaista valvontatehtävää suorittavat viranomaiset
  • rahanpesulain mukaiset yritykset, joilla on asiakkaan tuntemisvelvollisuus (kuten pankit, vakuutusyhtiöt ja muut finanssilaitokset, kiinteistönvälittäjät, tilintarkastajat)
  • median edustajat
  • muut tahot, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.

Rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus tarkoittaa, että tietojen avulla pyritään estämään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista tai edistämään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen paljastamista.

Edunsaajien tiedot ovat maksullisia.

PRH:n täytyy tunnistaa edunsaajatietojen käyttäjä. Edunsaajaotteen tilauksen käsittelyn yhteydessä voimme pyytää sinua tunnistautumaan sähköisesti.

Edunsaajatietojen hankkiminen sopimusasiakkaana edellyttää sopimusta PRH:n kanssa.

Palvelun toteuttaa

Patentti- ja rekisterihallitus

Palvelusta vastaa

Patentti- ja rekisterihallitus
Tekstistä vastaa: Patentti- ja rekisterihallitus
Päivitetty: 9.4.2021