suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Yrityksen kehittämisavustus

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen tuki ja tarkoitettu yritykselle, joka on käynnistämässä sen normaalista toiminnasta poikkeavaa kehittämishanketta.

Kehittämisavustuksen avulla voit kehittää liiketoimintaasi tai luoda täysin uutta liiketoimintaa.

Voit hakea avustusta yrityksesi kehittämistoimenpiteisiin, kuten kansainvälistymiseen, tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen sekä aine ...

Toimi näin

  1. Tee hankesuunnitelma ja selvitä hankkeeseen vaadittavan omarahoituksen saatavuus ja riittävyys. Ennen avustuksen hakemista voit tarvittaessa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijaan ja keskustella hankkeen rahoituskelpoisuudesta.
  2. Hae kehittämisavustusta sähköisesti EURA 2021 -järjestelmästä tai aluehallinnon asiointipalvelusta. Jos et ole varma, mistä järjestelmästä avustusta haetaan, katso linkki ”Yritystukien sähköinen asiointi - lisätietoa ja ohjeet” tai ole yhteydessä Pk-yrityksen rahoitusneuvonta -puhelinpalveluun.
  3. Hae kehittämisavustuksen maksatusta siitä järjestelmästä, mihin olet jättänyt hakemuksen.

Kenelle ja millä ehdoin

Kehittämisavustus on harkinnanvaraista valtionavustusta. Sitä voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on halua kokonaisvaltaiseen ja merkittävään liiketoimintansa kehittämiseen ja joilla on kannattavan toiminnan edellytykset sekä riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin.

Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–40 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.

Avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Huomaa, että esimerkiksi hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa koskeva maksu taikka muu hankkeen toteuttamisesta peruuttamattoman tekevä sitoumus merkitsee hankkeen aloittamista. Hankkeen aloittamiseksi ei katsota hankkeen valmisteluun liittyviä toimenpiteitä kuten suunnittelutyötä, lupien hankintaa ja toteutettavuustutkimuksia.

Yrityksen kehittämisavustusta ei voi myöntää kalatalouteen, maatalouteen eikä metsätalouteen. Avustusta ei voida myöntää myöskään maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen. Lisäksi avustusta ei voida myöntää energia- ja liikennealan investointeihin.

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Hämeen ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 10.4.2024