suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Patentti- ja rekisterihallitus

Yrityksen edunsaajatietojen ilmoittaminen kaupparekisteriin

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Useimpien yritysten täytyy tehdä ilmoitus ns. tosiasiallisista edunsaajistaan. Ilmoitus tehdään kaupparekisteriin, jota ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). Yritysten velvollisuus tehdä ilmoitus edunsaajistaan ja pitää tiedot ajan tasalla rekisterissä perustuu rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin.

Mitkä yritykset tekevät ilmoituksen?

 • Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tehdä ilmoitus.
 • Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö tekee ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies.
 • Sivuliikkeen ulkomainen elinkeinonharjoittaja huolehtii edunsaajatietojen ilmoittamisesta kotimaansa lainsäädännön mukaan.
 • Pörssiyhtiöt ja toiminimiyrittäjät (yksityinen elinkeinonharjoittaja) eivät tee ilmoitusta edunsaajista.
 • Asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, säätiöt, uskonnolliset yhdyskunnat ja yhdistykset eivät tee ilmoitusta edunsaajista.

Kuka on edunsaaja?

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yrityksen omistajia. Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

 • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
 • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
 • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.

Rahanpesulain mukaisia edunsaajia voi olla yrityksessä yksi tai useampi henkilö tai ei yhtäkään.

Edunsaajien tunnistaminen on yrityksen vastuulla. PRH ei ota kantaa siihen, kuka on yrityksen edunsaaja.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus 1.7.2020 mennessä ja aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun olet perustanut uuden yrityksen. Ilmoitus täytyy tehdä myös, vaikka yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Edunsaajatietojen ilmoittaminen on maksutonta.

Tee ilmoitus edunsaajista sähköisesti YTJ-palvelussa. Myös tietojen muutokset ilmoitat YTJ-palvelussa.

Toimi näin

Sähköisen palvelun löydät ytj.fi-verkkosivustolta. Ohjeet ilmoittamiseen ovat prh.fi-verkkosivuilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoitus täytyy tehdä myös, vaikka yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Ilmoituksen voi allekirjoittaa yrityksen vastuuhenkilö tai yrityksen valtuuttama asiamies.

Ilmoitus täytyy tehdä sähköisesti YTJ-palvelussa. YTJ-palvelun käyttäjällä on oltava suomalainen henkilötunnus ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). Yrityksen verkkopankkitunnuksilla ei voi kirjautua palveluun.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPatentti- ja rekisterihallitus
Palvelusta vastaaPatentti- ja rekisterihallitus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Patentti- ja rekisterihallitus
Päivitetty: 21.12.2020