suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen vammaisille henkilöille (tehostettu palveluasuminen)

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ympärivuorokautinen palveluasuminen vammaisille henkilöille eli tehostettu palveluasuminen on palvelu, jonka asiakkaat tarvitsevat apua arjen toiminnoissa kaikkina vuorokauden aikoina.

Asiakkaat solmivat oman vuokrasopimuksen omaan asuntoon tai huoneeseen. Tehostettuun palveluasumiseen kuuluu hoidon, huolenpidon ja ohjauksen lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ulkoi ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Ympärivuorokautinen palveluasuminen vammaisille henkilöille eli tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille, jotka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsevat toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti.

Asiakkaat tarvitsevat vuorokauden eri aikoina runsaasti tukea esimerkiksi aivovamman, kehitysvamman, autismin kirjon oireyhtymän, liikuntavamman tai neurologisen sairauden takia. Heidän kognitiivinen, fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakykynsä on alentunut. Asiakkailla voi olla eriasteisia kuulo-, näkö- tai liikuntavammoja, muita sairauksia (esim. epilepsia) tai haastavaa käyttäytymistä. He tarvitsevat paljon apua päivittäisissä toimissaan sekä tukea omannäköisen elämän toteutumisessa. Asiakkailla on tavallisesti käytössään liikkumisen tai kommunikoinnin apuvälineitä.

Asiakkaat ovat lähtökohtaisesti 18 vuotta täyttäneitä.

Palvelun toteuttaa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Päivitetty: 25.2.2024