suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hämeenlinnan kaupunki

Ympärivuorokautinen hoiva

  • Palvelu
  • Hämeenlinna
  • Julkinen palvelu

Tehostetun palveluasumisen yksiköt ja vanhainkodit tarjoavat kodin sellaisille ikääntyneille, jotka tarvitsevat apua ympärivuorokautisesti selviytyäkseen päivittäisistä toimistaan. Näissä yksiköissä henkilökunta on käytössä ympäri vuorokauden.

Tehostetussa palveluasumisessa asukkaalla on vuokrasopimussuhteinen asunto, johon hän saa tarvitsemansa palvelut. Vanhainkotihoiva on laitoshoitoa,

johon sisältyy hoiva, asuminen sekä muu ylläpito.

Toimi näin

Hämeenlinnassa iäkkään henkilön kokonaistilanne ja toimintakyky arvioidaan yksilöllisesti ennen pitkäaikaishoivaan siirtymistä. Arvioinnin tekee moniammatillinen tiimi. Pääsääntöisesti iäkkäällä henkilöllä tulee olla käytettävissään laajat kotihoidon avut sekä mahdollisesti toimintakykyä arvioiva jakso takana ennen pitkäaikaishoivan hakemuksen käsittelyä.

Kenelle ja millä ehdoin

Moniammatillinen työryhmä (SAS) arvioi pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan tarpeen ja sopivan hoitopaikan.

Toimintakyvyn arvioinnin tukena Hämeenlinnassa käytetään RAI-mittaristoa palveluohjauksessa sekä kotihoidossa. Muistin osalta käytetään

arvioinnin tukena erilaisia muistitestejä. Asiakkaan ympärivuorokautisen hoivan tarve määritellään aina kokonaisarvioinnin perusteella ja käytössä olevat toimintakykymittarit ovat suuntaa antavia.

Palvelu on maksullinen.

Ympärivuotokautinen hoiva on maksullista. Maksut perustuvat asiakkaan tuloihin ja varallisuuteen. Tehostetussa palveluasumisessa asukas maksaa vuokran suoraan palveluntuottajalle tai kiinteistön omistajalle.

Vanhainkodin asiakasmaksu on pääsääntöisesti 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Palveluseteliä haetaan kunnan asumispalveluista vastaavalta henkilöltä (SAS-palveluohjaaja).

Perustiedot

Palvelusta vastaaHämeenlinnan kaupunki
Palvelun toteuttaaHämeenlinnan kaupunki
Alue Hämeenlinna
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hämeenlinnan kaupunki
Päivitetty: 30.4.2019