suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Ympäristövalvonta

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Ympäristönsuojeluyksikkö valvoo erilaisten yritysten ja toiminnanharjoittajien toimintaa muun muassa ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisesti.

Tietyt toiminnot ovat luvan- tai ilmoituksenvaraisia edellä mainittujen lakien tai niiden nojalla annettujen säädösten tai kunnallisten määräysten perusteella ja edellyttävät ilmoitusta tai lupahakemusta ympäristönsuojeluyksikölle tai kaupunkiympäristölautakunnan lupajaostolle.

Ympäristönsuojeluyksikölle voi ilmoittaa havaituista ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavista epäkohdista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi luvattomat kaatopaikat ja muu roskaantuminen luonnossa, vesistöissä tai ilmassa havaitut haitalliset päästöt ja muu ympäristönsuojelua koskevien säädösten vastainen toiminta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 16.8.2022