suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on lakisääteinen menettely, jossa selvitetään hankkeen vaikutukset ympäristölle. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. Hanketyypit, joilta vaaditaan aina YVA, on lueteltu valtioneuvoston antamassa asetuksessa. Hankkeet voivat olla esimerkiksi moottoriteitä, kaatopaikkoja tai voim ...

Toimi näin

Hankkeesta vastaavalle:

Toimita ensin arviointiohjelma ELY-keskukselle (yhteysviranomainen). Kuvaa arviointiohjelmassa, mitä hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja ja vaikutuksia suunnittelun aikana tullaan selvittämään sekä miten arviointi ja siihen liittyvä tiedottaminen ja vaikutusalueella asuvien osallistuminen arviointiin järjestetään. Kun arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot ja niiden vaikutukset on selvitetty, kokoa tieto sekä ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot sekä ELY-keskuksen lausunto arviointiselostukseen. Toimita arviointiselostus ELY-keskukselle.

Niille, jotka haluavat osallistua YVA-menettelyyn:

ELY-keskus tiedottaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen vireilläolosta (YVA-kuulutukset). Kuulutuksissa kerrotaan, missä edellä mainitut asiakirjat ovat nähtävillä. Tutustu niihin ja osallistu ELY-keskuksen järjestämiin yleisötilaisuuksiin, jossa hankkeita esitellään. Arviointiohjelmasta ja -selostuksesta voit esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti yhteysviranomaisena toimivalle ELY-keskukselle. Ne toimitetaan sähköisesti ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä tai postitse. ELY-keskusten yhteystiedot löydät Palvelupaikat -kohdasta. Vireillä olevista ja päättyneistä YVA-hankkeista löydät tietoa ympäristöhallinnon verkkopalvelusta YVA-hankkeet -sivulta.

Kenelle ja millä ehdoin

Hankkeesta vastaavalla tulee olla riittävän tarkka suunnitelma hankkeesta, jotta sen vaikutuksia voidaan arvioida sekä riittävät valmiudet toteuttaa vaikutusten arviointi.


Määräaika

Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja perustellun päätelmän sekä valtioiden rajat ylittäviin vaikutuksiin liittyvät kansainvälistä kuulemista koskevat asiakirjat.

Käsittelyaika

ELY-keskus antaa hankkeesta vastaavalle lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perusteltu päätelmä on annettava hankkeesta vastaavalle kahden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.

Voimassaoloaika

ELY-keskus ottaa kantaa perustellun päätelmän ajantasaisuudesta tarvittaessa.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 277/2017

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Hämeen ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 22.3.2021