suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Inarin kunta

Ympäristöterveydenhuolto

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on turvata elintarvikkeiden terveydellinen laatu. Valvonta kattaa elintarvikkeiden valmistuksen, varastoinnin, kuljetuksen, myynnin, käsittelyn ja tarjoilun. Käytännön valvontatyön toteuttavat kunnan terveydensuojelutarkastajat tarkastamalla elintarvikehuoneistoja ja elintarvikkeita. Tarkastuskäynneillä kiinnitetään huomiota erityisesti säilytys- ja valmistusolosuhteisiin (yleinen hygienia, siisteys) sekä omavalvontaan. Myös toiminnanharjoittajat itse valvovat toimintaansa omavalvonnalla. Elintarvikevalvonta puolestaan valvoo ja ohjaa omavalvontaa.

Terveydensuojeluvalvonnan tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä sellaisten elinympäristössä esiintyvien tekijöiden ennalta ehkäiseminen, vähentäminen ja poistaminen, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Terveydensuojelulain 6 §:n mukaan kunnan tehtävänä on edistää ja valvoa terveydensuojelua alueellaan siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Kunnan on tiedotettava terveydensuojelusta ja järjestettävä terveydensuojelua koskevaa ohjausta ja neuvontaa.

Kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluu valvoa asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisiä olosuhteita. Tarkastuksien perusteena on asukkailta tai tilojen käyttäjiltä tullut valitus asunnossa esiintyvästä terveyshaittaepäilystä. Oleskelutilojen, kuten koulut ja päiväkodit, valvontaa tehdään myös ennalta laaditun suunnitelman pohjalta.

Tupakkalainsäädännön tavoitteena on suojata ihmisiä passiiviselta tupakoinnilta, vähentää tupakointia ja ehkäistä etenkin nuorten ja lasten tupakoinnin aloittamista.

Nikotiinikorvausvalmisteet on tarkoitettu tupakoinnin lopettamiseen. Niitä saa myydä apteekkien lisäksi erillisluvalla tupakkaa myyvissä kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeissa.

Ympäristöyksikkö vastaa elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- ja lääkelain mukaisten lupien ja ilmoitustenkäsittelystä sekä valvonnasta.

Toimi näin

Elintarvikevalvonta:

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta elintarvikelain 13 §:ssä säädetylle valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista (ilmoitettu elintarvikehuoneisto). Myös toiminnan lopettamisesta tai olennaisesta muuttamisesta tulee tehdä ilmoitus elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Elintarvikkeiden tilapäisestä tai ajoittain toistuvasta myynnistä tiedotetaan paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Vähäinen elintarvikkeiden myynti ei edellytä ilmoituksen tekemistä silloin, kun toiminta on vähäriskistä ja kyseessä on yksityinen henkilö tai vähäinen myynti muun toiminnan ohella (esim. makkaran, kahvin, pullan tarjoilu).

Terveydensuojelu:

Toiminnanharjoittajan on edelleen tehtävä Inarin kunnan ympäristöyksikköön terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus 30 vrk ennen toiminnan aloittamista seuraavista toiminnoista:

- majoitusliike

- yleisölle avoin kuntosali ja muu liikuntatila

- sauna, kylpylä, uimahalli, uimala ja uimaranta

- päiväkoti, kerho, lasten ja nuorten käyttämä tila

- esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antava oppilaitos ja opetuksen järjestämispaikka

- jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö (tehostettu tai ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö, lastenkoti)

- vastaanottokeskus

- solarium, tatuointiliike ja kauneushoitola sekä muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä

- huoneisto tai laitos, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa

Asumisterveys- ja sisäilma-asiat:

Jos epäilet, että asunnossasi on terveyshaittoja, käänny aina ensin isännöitsijän tai kiinteistön omistajan puoleen. Mikäli kosteus- ja homevaurio on selvästi silmin havaittava, ei asunnontarkastajan suorittamaa mittausta tarvita, vaan viat olisi korjattava viipymättä. Ympäristöyksikkö voi viranomaisena velvoittaa omistajan korjaukseen. Asunnontarkastuksia tehdään etupäässä niissä tapauksissa, kun asunnossa ei havaita mitään näkyvää vauriota ja asukkaat sairastelevat asunnossa. Oireet tuntuvat liittyvän asuntoon ja helpottavat muualla. Terveydensuojelutarkastaja arvioi kussakin tapauksessa, minkä tyyppiset mittaukset ovat tarpeen.

Tupakkatuotteet ja nikotiinivalmisteet:

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden myynti on luvanvaraista. Myyntilupaa haetaan myyntipaikan terveydensuojeluviranomaiselta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Ympäristöterveydenhuollon toimialaa koskevien ilmoitusten ja lupien käsittelystä sekä suunnitelmallisesta valvonnasta peritään ympäristöyksikön taksan mukainen maksu. Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta sekä terveyshaittaepäilyyn perustuva asumisterveystarkastus on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaInarin kunta
Palvelusta vastaaInarin kunta
Alue Inari, Utsjoki
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Inarin kunta
Päivitetty: 20.4.2020