suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Ympäristösopimus; Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Sopimuskausi on 5 vuotta ja se alkaa 1.5. hakuvuonna tai hakuvuotta seuraavana vuonna. Sopimuksen kohde voi olla perinnebiotooppi tai luonnonlaidun, joka on pellon ulkopuolista aluetta. Sopimus voidaan tehdä myös kohteista, jotka on perustettu ei-tuotannollisen investoinnin korvauksella.

Korvauksen määrä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimuksissa on 450 €/ha/vuosi. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaista perinnebiotooppikohteista korvaus maksetaan korotettuna, jolloin korvaus on 600 €/ha/vuosi. Korvausta maksetaan koko maassa.

Toimi näin

Hae ympäristösopimusta palauttamalla kyseessä olevan sopimushakemuksen vaadittavine liitteineen ELY-keskukseen viljelijöiden päätukihaun yhteydessä. Jotta sopimus pysyy voimassa, hae ympäristösopimuksen maksua on vuosittain Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B päätukihaun yhteydessä. Ilmoita myös lohkotiedot vuosittain Vipu-palvelussa tai lomakkeella 102B.

Kenelle ja millä ehdoin

Korvausta maksetaan vuosittain sopimusalueella toteuttavista toimenpiteistä. Toimenpiteiden on perustuttava hyväksyttyyn suunnitelmaan. Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten hoitotoimia voivat olla esim. laidunnus, niitto, puiden ja pensaiden raivaus, vieraslajikasvien poisto, lehtipuiden lehdestys sekä muut vastaavat toimenpiteet. Kasvillisuuden hoitotoimenpiteiden lisäksi toimenpiteinä voi olla myös sopimusalueella sijaitsevien, perinteisten karjatalouteen liittyvien rakennelmien ja rakenteiden ylläpitoa ja kunnostamista sekä alueen aitaamista ja muita laiduntamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRuokavirasto
Muut vastuuorganisaatiotElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaRuokavirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 22.6.2022