suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Savonlinnan kaupunki

Ympäristönsuojelupalvelut

  • Palvelu
  • Savonlinna
  • Julkinen palvelu

Ympäristönsuojelupalvelujen toiminta-ajatuksena on:

Valvoa ja edistää ympäristönsuojelua kaupungissa siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan Savonlinnan ympäristön tilan ja ainutlaatuisen luonnon säilyminen sekä taataan kaupunkilaisille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava elinympäristö:

•huolehtimalla niistä lupa-, valvonta- ym. tehtävistä, jotka ympäristönsuojelualan erityislaeissa ja kaupungin hallintosäännöissä sille on määrätty

•tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja muille hallintokunnille ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista

•laatimalla yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa kaupungin ympäristönsuojelun toimintaohjelmat

•luomalla kaupunkiin ympäristön tilan seurantajärjestelmän

•neuvomalla, tiedottamalla ja ohjaamalla kaupunkilaisia ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa.

Ympäristönsuojelupalvelujen toiminnan lähtökohtana on ympäristöön vaikuttavien asioiden tarkastelu ympäristönsuojelullisesta näkökulmasta ja päämääränä ympäristönsuojelunäkökohtien huomioon ottaminen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen kaikissa julkisessa ja tuotannollisessa toiminnassa sekä kotitalouksissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSavonlinnan kaupunki
Palvelusta vastaaSavonlinnan kaupunki
Alue Savonlinna
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Savonlinnan kaupunki
Päivitetty: 2.8.2021