suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sodankylän kunta

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

  • Lupa tai muu velvoite
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvia toimintoja ovat mm. osa eläinsuojista, sahat, varikot, eläintarhat, huvipuistot, kemikaalivarastot ja vähäiset ampumaradat.

Yleisessä ilmoitusmenettelyssä viranomainen antaa valituskelpoisen ...

Toimi näin

Ilmoitus liitteineen toimitetaan Sodankylän kunnan kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Toiminnan voi ilmoittaa, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

- toiminta ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella

- toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta naapurustolle

- toiminnasta ei aiheudu vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta

- toiminnan jätevesien johtamisesta ei aiheudu ojan, lähteen tai noron pilaantumista

- toiminta ei ole osa direktiivilaitoksen toimintaa

- toimintaan ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Jos jokin edellä mainituista seikoista ei täyty, toiminnalle on haettava ympäristölupa.


Määräaika

Ilmoitus on jätettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019)

Palvelun toteuttaa

Sodankylän kunta

Palvelusta vastaa

Sodankylän kunta
Tekstistä vastaa: Sodankylän kunta
Päivitetty: 6.2.2023