suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hollolan kunta

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitus

 • Lupa tai muu velvoite
 • Hollola
 • Julkinen palvelu

Jos yritystoimintasi aiheuttaa vain vähäisiä ympäristövaikutuksia, voit ympäristöluvan hakemisen sijaan tehdä ympäristösuojelulain mukaisen yleisen ilmoituksen.

Voit tehdä ilmoituksen

 • sahalaitoksista, joiden tuotantokapasiteetti on vähintään 20 000 kuutiota sahatavaraa vuodessa
 • yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikoista sekä vastaavan kokoisista työkonevarikoista
 • kiinteistä eläintarhoista ja huvipuistoista
 • vaarallisen nestemäisen kemikaalin varastoista, joiden varastointitilavuus on vähintään sata kuutiota, mutta alle tuhat kuutiota
 • ulkona sijaitsevista ampumaradoista, joilla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta vuodessa ja joissa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa.
 • pienistä ja keskikokoisisita eläinsuojista
 • sellaisista elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnoista, joiden jätevedet johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle.

Sinun tulee kuitenkin hakea ympäristölupaa

 • direktiivikokoluokan eläinsuojille
 • suurille nautatiloille
 • kalaa tai kalastustuotteita käsitteleville tai jalostaville laitoksille
 • margariinia tai muita kasvi- tai eläinperäisiä rasvoja tai öljyjä valmistaville laitoksille.

Yleisessä ilmoitusmenettelyssä viranomainen antaa valituskelpoisen päätöksen toiminnanharjoittajan jättämän ilmoituksen tietojen perusteella. Ilmoitus on tehtävä vähintään 120 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitettavat tiedot vastaavat pääpiirteissään ympäristölupahakemuksessa vaadittavia tietoja.

Toimi näin

Tee ilmoitus Suomen ympäristökeskuksen lomakkeella. Ilmoitettavat tiedot vastaavat suunnilleen ympäristölupahakemuksessa vaadittavia tietoja.

Jos ilmoituksesi koskee suurempaa kemikaalivarastoa, tee ilmoitus aluehallintovirastolle.

Jos et saa päätöstä määräajan kuluessa, voit aloittaa toiminnan omalla vastuulla. Sinun on kuitenkin noudatettava myöhemmin annettavaa päätöstä, vaikka hakisitkin muutosta siihen.

Toimita ilmoitus kirjaamoon ensisijaisesti sähköpostitse. Tarvittaessa voit pyytää ohjeita ilmoituksen jättämiseen ympäristövalvonnan viranhaltijoilta.

Ympäristönsuojeluviranomainen pyytää tarvittaessa täydentämään ilmoitusta. Puutteellista ilmoitusta voi täydentää yhden kerran viranomaisen asettamassa määräajassa. Mikäli ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeen, ilmoitus jätetään tutkimatta eikä toimintaa saa aloittaa. Toiminnanharjoittaja voi tarvittaessa jättää uuden, edelleen täydennetyn ilmoituksen viranomaiselle, jolloin 120 vuorokauden määräaika alkaa kulua alusta.

Ilmoituksen laadinnassa voi olla apua asiantuntevasta konsultista. Asian nopeaa käsittelyä edesauttaa selkeä ja mahdollisimman täydellinen ilmoitus.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit tehdä ilmoituksen, jos yrityksesi

 • toiminta ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella
 • toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta naapurustolle
 • toiminnasta ei aiheudu vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta
 • toiminnan jätevesien johtamisesta ei aiheudu ojan, lähteen tai noron pilaantumista
 • toiminta ei ole osa direktiivilaitoksen toimintaa
 • toimintaan ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Määräaika

Ilmoitus on jätettävä viimeistään 120 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Viranomaisen on lähtökohtaisesti käsiteltävä ilmoitus 120 päivän kuluessa. Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä määräajan kuluessa, toiminnan voi aloittaa omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Voimassaoloaika

Päätös on lähtökohtaisesti voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Hollolan kunta

Palvelusta vastaa

Hollolan kunta
Tekstistä vastaa: Hollolan kunta
Päivitetty: 5.3.2024