suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hämeenlinnan kaupunki

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitus

 • Lupa tai muu velvoite
 • 2 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Jos yritystoimintasi aiheuttaa vain vähäisiä ympäristövaikutuksia, voit ympäristöluvan hakemisen sijaan tehdä ympäristösuojelulain mukaisen yleisen ilmoituksen.

Voit tehdä ilmoituksen

 • sahalaitoksista, joiden tuotantokapasiteetti on vähintään 20 000 kuutiota sahatavaraa vuodessa
 • yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikoista sekä vastaavan kokoisista työkonevarikoista
 • kiinteistä eläintarhoista ja huvipuistoista
 • vaarallisen nestemäisen kemikaalin varastoista, joiden varastointitilavuus on vähintään sata kuutiota, mutta alle tuhat kuutiota
 • ulkona sijaitsevista ampumaradoista, joilla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta vuodessa ja joissa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa.
 • pienistä ja keskikokoisisita eläinsuojista
 • sellaisista elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnoista, joiden jätevedet johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle.

Sinun tulee kuitenkin hakea ympäristölupaa

 • direktiivikokoluokan eläinsuojille
 • suurille nautatiloille
 • kalaa tai kalastustuotteita käsitteleville tai jalostaville laitoksille
 • margariinia tai muita kasvi- tai eläinperäisiä rasvoja tai öljyjä valmistaville laitoksille.

Toimi näin

Tee ilmoitus Suomen ympäristökeskuksen lomakkeella. Ilmoitettavat tiedot vastaavat suunnilleen ympäristölupahakemuksessa vaadittavia tietoja.

Jos ilmoituksesi koskee suurempaa kemikaalivarastoa, tee ilmoitus aluehallintovirastolle.

Jos et saa päätöstä määräajan kuluessa, voit aloittaa toiminnan omalla vastuulla. Sinun on kuitenkin noudatettava myöhemmin annettavaa päätöstä, vaikka hakisitkin muutosta siihen.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit tehdä ilmoituksen, jos yrityksesi

 • toiminta ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella
 • toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta naapurustolle
 • toiminnasta ei aiheudu vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta
 • toiminnan jätevesien johtamisesta ei aiheudu ojan, lähteen tai noron pilaantumista
 • toiminta ei ole osa direktiivilaitoksen toimintaa
 • toimintaan ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Määräaika

Ilmoitus on jätettävä viimeistään 120 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Ilmoituspäätös annetaan yleensä 120 päivän kuluessa.

Voimassaoloaika

Päätös on lähtökohtaisesti voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Hämeenlinnan kaupunki

Palvelusta vastaa

Hämeenlinnan kaupunki
Tekstistä vastaa: Hämeenlinnan kaupunki
Päivitetty: 26.9.2023