suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti

  • Lupa tai muu velvoite
  • 6 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Tiettyjen ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen ympäristönsuojeluvaatimuksista on säädetty toimialakohtaisilla valtioneuvoston asetuksilla. Näiden toimintojen on, lupamenettelyn sijasta, noudatettava toimialaansa koskevaa asetusta ja tehtävä toiminnastaan rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Rekisteröintimenettelyyn kuuluvat:

  • pienet ja keskisuuret ...

Toimi näin

Tee rekisteröinti-ilmoitus oheisella toimialakohtaisella lomakkeella.

Toimita ilmoituslomake liitteineen ympäristövalvonnan toimipisteeseen tai kaupungin kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Toimintaa ei voida rekisteröidä jos:

  • Toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle.
  • Toiminnasta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista tai kyse on vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta.
  • Jätevesien johtamisesta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron pilaantumista.
  • Toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.
  • Toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa.

Hae tällaisissa tapauksissa toiminnalle ympäristölupa.


Määräaika

Jätä energiantuotantolaitosta koskeva ilmoitus viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista. Jätä muita toimintoja koskeva ilmoitus viimeistään 60 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Energiantuotantolaitos rekisteröidään 30 päivän kuluessa ja muut laitokset 60 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Täytä ilmoituslomake huolellisesti. Puutteellisesti täytetyn ilmoituksen osalta määräajan laskenta aloitetaan siitä kun kaikki tarpeelliset tiedot on esitetty viranomaiselle.

Voimassaoloaika

Rekisteröinti on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristöön vaikuttavien toimintojen harjoittajilla on velvollisuus rekisteröidä toimintansa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Toiminnan voi aloittaa, kun kunnan ympäristöviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 30 tai 60 päivää. Määräaika riippuu toimialasta.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat muun muassa energian tuottaminen alle 50 megawatin energiantuotantolaitoksissa, nestemäisten polttoaineiden jakelu ja asfaltin valmistaminen. Rekisteröintivelvoite koskee myös kemiallisia pesuloita ja toimintoja, jotka käyttävät orgaanisia liuottimia, sekä betoniasemia ja betonituotetehtaita. Rekisteröinnin yhteydessä viranomainen varmistaa, että toiminnan harjoittaja noudattaa toiminnassaan asianmukaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja - laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta

Palvelun toteuttaa

Rovaniemen kaupunki

Palvelusta vastaa

Rovaniemen kaupunki
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 17.11.2023