suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

  • Lupa tai muu velvoite
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Tee ilmoitus viipymättä ympäristönsuojeluviranomaiselle, jos poikkeava tilanne aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa, jätettä tai päästöjä, joista syntyy välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Poikkeava tilanne voi aiheutua esimerkiksi onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai vastaavasta.

Tee ilmoitus myös siinä tapauksessa, että tapahtuma ...

Toimi näin

Jos toiminta perustuu valtion viranomaisen antamaan lupaan, tee ilmoitus luvan myöntäneelle viranomaiselle. Muussa tapauksessa tee ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle. Tee ilmoitus myös tilanteista, joihin ei tarvitse lupaa.

Jos poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuu äkillistä vaaraa väestölle, ilmoita asiasta viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai hätäkeskukseen. Sen jälkeen sinun tulee varautua nopeaan yhteistyöhön viranomaisen kanssa tilanteen saamiseksi hallintaan.

Tee ilmoitus Oulun seudun ympäristötoimelle. Nopein tapa ilmoittaa on puhelimitse.

Hätätilanteessa tee ilmoitus ensisijassa Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselle.

Lisätietoja voit kysyä ympäristönsuojelun palvelevasta puhelimesta. Ympäristönsuojelun verkkosivuilta löydät ympäristötarkastajien yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristön äkillisestä pilaantumisesta tai sen vaarasta on ilmoitettava viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai hätäkeskukseen. Tilanne voi aiheutua onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä, purkutöistä tai muusta syystä.

Palvelun toteuttaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Muut vastuuorganisaatiot

Oulun kaupunki

Palvelusta vastaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Tekstistä vastaa: Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Päivitetty: 14.2.2024