suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta on tehtävä kirjallisena Laukaan kunnan ympäristönsuojelusihteerille.

Jos onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä tai muusta niihin rinnastettavasta yllättävästä, toiminnasta riippumattomasta poikkeuksellisesta syystä taikka rakennelman tai laitteen purkamisesta luvanvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että aiheutuu

  • tilanne, jonka vuoksi ympäristölupaa tai toimintaa koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia ei voida noudattaa tai
  • tilanne, jossa voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai
  • tilanne, jossa jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi tavanomaisesta poikkeavia toimia jätehuollossa

on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä valvontaviranomaiselle.

Toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan on viipymättä ilmoituksen jälkeen toimitettava valvontaviranomaiselle suunnitelma, jonka mukaisesti toiminnan päästöjä ja jätteitä sekä niistä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista voidaan rajoittaa poikkeuksellisen tilanteen aikana.

Jos muussa kuin luvanvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa aiheutuu poikkeuksellinen tilanne, siitä on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toimi näin

Jos toiminta perustuu valtion viranomaisen antamaan lupaan, ilmoitus tulee tehdä luvan myöntäneelle viranomaiselle. Muussa tapauksessa ilmoitus tulee tehdä kunnan ympäristöviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös tilanteita, joihin ei ole tarvittu lupaa.

Jos poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuu äkillistä vaaraa väestölle, asiasta on ilmoitettava viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai hätäkeskukseen. Sen jälkeen, kun ilmoitus poikkeuksellisesta toiminnasta on tehty, ilmoituksen tekijän tulee varautua nopeaan yhteistyöhön viranomaisen kanssa tilanteen saamiseksi hallintaan.

Poikkeuksellisesta tilanteesta ei ole erillistä ilmoituslomaketta. Ilmoitus tehdään vapaamuotoisesti kirjallisena ja toimitetaan Laukaan kunnalle postitse (Laukaan kunta, Ympäristönsuojelusihteeri, PL 6, 41341 Laukaa) tai sähköpostilla (kirjaus@laukaa.fi).

Ilmoitukset poikkeuksellisesta tilanteesta käsittelee ympäristönsuojelusihteeri. Hänet löydät kunnanviraston 2. kerroksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Palvelu on maksullinen.

Ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan mukainen maksu. Maksutaksa löytyy kunnan verkkosivulta (www.laukaa.fi/tietoa-laukaasta/maksut-ja-taksat).

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristön äkillisestä pilaantumisesta tai sen vaarasta on ilmoitettava viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai hätäkeskukseen. Tilanne voi aiheutua onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä, purkutöistä tai muusta syystä.

Perustiedot

Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Alue Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 23.5.2019