suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Poikkeuksellisella tilanteella tarkoitetaan tilannetta, jossa onnettomuuden, ennakoimattoman tuotantohäiriön tai muun niihin rinnastettavan yllättävän, toiminnasta riippumattoman poikkeuksellisen syyn tai rakennelman tai laitteen purkamisesta luvanvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten,

•ettei ympäristölupaa tai toimintaa koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia voida noudattaa,

•että aiheutuu välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai

•että jätteen määrän tai sen ominaisuuksien vuoksi tarvitaan tavanomaisesta poikkeavia toimia jätehuollossa.

Poikkeuksellisesta tilanteesta on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle. Tämän jälkeen on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan viipymättä toimitettava valvontaviranomaiselle suunnitelma, jonka mukaisesti toiminnan päästöjä ja jätteitä sekä niistä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista voidaan rajoittaa poikkeuksellisen tilanteen aikana.

Toimi näin

Jos toiminta perustuu valtion viranomaisen antamaan lupaan, ilmoitus tulee tehdä luvan myöntäneelle viranomaiselle. Muussa tapauksessa ilmoitus tulee tehdä kunnan ympäristöviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös tilanteita, joihin ei ole tarvittu lupaa.

Jos poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuu äkillistä vaaraa väestölle, asiasta on ilmoitettava viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai hätäkeskukseen. Sen jälkeen, kun ilmoitus poikkeuksellisesta toiminnasta on tehty, ilmoituksen tekijän tulee varautua nopeaan yhteistyöhön viranomaisen kanssa tilanteen saamiseksi hallintaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Ilmoituksen käsittelystä perittävästä maksusta on määrätty Keurusselän ympäristönsuojelujaoston hyväksymässä Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.


Määräaika

Toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan on ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä valvontaviranomaiselle.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristön äkillisestä pilaantumisesta tai sen vaarasta on ilmoitettava viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai hätäkeskukseen. Tilanne voi aiheutua onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä, purkutöistä tai muusta syystä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto, Keuruun kaupunki
Muut vastuuorganisaatiotKeurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto
Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu, Mänttä-Vilppula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 21.9.2020