suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Tampere
  • Julkinen palvelu

Koeluonteista toimintaa voi olla esim. uuden tekniikan, raaka- tai polttoaineen, valmistus- tai polttomenetelmän tai puhdistuslaitteen kokeilu. Koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä lupaviranomaiselle ilmoitus vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Tampereella lupaviranomaisena toimii ympäristö- ja rakennusjaosto ja asian valmistelee ympäristönsuojeluyksikkö.

Toimi näin

Ennen koetoimintailmoituksen tekemistä, ota yhteyttä ympäristönsuojeluyksikköön sen selvittämiseksi, täyttääkö suunniteltu toiminta koetoiminnalle asetetut vaatimukset.

Toimita ympäristö- ja rakennusjaostolle osoitettu hakemus Tampereen kaupungin kirjaamoon ensisijaisesti sähköisessä muodossa.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Tausta ja lainsäädäntö

Yritys tai muu toimija, joka harjoittaa koeluonteista toimintaa, on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista. Ilmoitus tulee tehdä sille viranomaiselle, joka myös myöntää toimintaan liittyvät luvat. Koeluonteinen toiminta liittyy usein ympäristösuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Se voi olla esimerkiksi uusien korvaavien kemikaalien käyttöä tai jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena.

Ilmoituksessa pitää kertoa, mitä koeluonteinen toiminta on, kuinka kauan se kestää, mitä raaka-aineita on käytössä, millaisia päästöjä voi syntyä, mitä mittauskeinoja ne vaativat ja mitkä ovat koetoiminnan vaikutukset ympäristöön. Ilmoittajan tulee kertoa myös suunnittelemistaan ympäristönsuojelutoimista.

Jos koetoiminnasta voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, toimintaan tulee hakea ympäristölupa.

Palvelun toteuttaa

Tampereen kaupunki

Palvelusta vastaa

Tampereen kaupunki
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 7.7.2022