suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sievin kunta

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Sievi
  • Julkinen palvelu

Koeluonteista toimintaa harjoittava yritys tai toimija on velvollinen ilmoittamaan asiasta kunnalle.

Koeluonteinen toiminta tarkoittaa esimerkiksi uuden tekniikan, raaka- tai polttoaineen tai valmistusmenetelmän vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämistä.

Jos koeluonteisesta toiminnasta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, ojan tai lähteen pilaantumista tai kohtuutonta rasitusta naapurille on toimintaan kuitenkin oltava ympäristölupa.

Toimi näin

Toimita ilmoituslomake ympäristönsuojeluun. Voit tiedustella neuvoja ja oikeaa viranomaista ympäristösihteeriltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Laskutus ympäristönsuojelun taksan mukaisesti.


Määräaika

Viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Voimassaoloaika

Voimassaoloaika vaihtelee sen mukaan, minkälaista materiaalia tai tekniikkaa ollaan testaamassa.

Tausta ja lainsäädäntö

Yritys tai muu toimija, joka harjoittaa koeluonteista toimintaa, on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista. Ilmoitus tulee tehdä sille viranomaiselle, joka myös myöntää toimintaan liittyvät luvat. Koeluonteinen toiminta liittyy usein ympäristösuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Se voi olla esimerkiksi uusien korvaavien kemikaalien käyttöä tai jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena.

Ilmoituksessa pitää kertoa, mitä koeluonteinen toiminta on, kuinka kauan se kestää, mitä raaka-aineita on käytössä, millaisia päästöjä voi syntyä, mitä mittauskeinoja ne vaativat ja mitkä ovat koetoiminnan vaikutukset ympäristöön. Ilmoittajan tulee kertoa myös suunnittelemistaan ympäristönsuojelutoimista.

Jos koetoiminnasta voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, toimintaan tulee hakea ympäristölupa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSievin kunta
Palvelusta vastaaSievin kunta
Alue Sievi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Sievin kunta
Päivitetty: 3.11.2021