suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Saarijärven kaupunki

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Saarijärvi
  • Julkinen palvelu

Koeluontoista toimintaa ovat lyhytaikainen raaka- tai polttoaineiden, valmistus- tai polttomenetelmän, puhdistuslaitteen taikka jätteiden käsittely- tai hyödyntämismenetelmän kokeilu.

Toimi näin

Ilmoituksessa pitää kertoa, mitä koeluonteinen toiminta on, kuinka kauan se kestää, mitä raaka-aineita käytetään, millaisia päästöjä voi syntyä, miten ne mitataan ja mitkä ovat koetoiminnan vaikutukset ympäristöön.

Ilmoitus tehdään koeluontoisen toiminnan ilmoituksella. Valtakunnallinen hakulomake löytyy valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelusta osoitteesta www.ymparisto.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Ilmoitus toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Yritys tai muu toimija, joka harjoittaa koeluonteista toimintaa, on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista. Ilmoitus tehdään sille viranomaiselle, joka myöntää myös toimintaan liittyvät luvat. Koeluonteinen toiminta liittyy usein ympäristösuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Se voi olla esimerkiksi uusien korvaavien kemikaalien käyttöä tai jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena.

Ilmoituksessa pitää kertoa, mitä koeluonteinen toiminta on, kuinka kauan se kestää, mitä raaka-aineita käytetään, millaisia päästöjä voi syntyä, miten ne mitataan ja mitkä ovat koetoiminnan vaikutukset ympäristöön. Ilmoittajan tulee kertoa myös suunnittelemistaan ympäristönsuojelutoimista.

Jos koetoiminnasta voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, toimintaan tulee hakea ympäristölupa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSaarijärven kaupunki
Palvelusta vastaaSaarijärven kaupunki
Alue Saarijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Saarijärven kaupunki
Päivitetty: 2.9.2020