suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruoveden kunta

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Ruovesi
  • Julkinen palvelu

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tulee tehdä 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. Koeluonteinen toiminta voi liittyä esim. ympäristöinvestoinnin valmisteluun tai uuden tekniikan käyttöönottokokeiluun. Se voi olla myös uusien korvaavien kemikaalien kokeilua tai jätteiden hyödyntämisen kokeilua raaka-aineena. Koetoimintailmoituksesta tehdään viranhaltijapäätös, kun tarvittavat tiedot on annettu. ...

Toimi näin

Voit tulostaa ilmoituslomakkeet ympäristöhallinnon yhteisiltä verkkosivuilta. Mikäli ympäristöluvanvaraisen toiminnan valvojana on kunta, toimita ilmoituslomake kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Määräaika

Ympäristölupaan liittyvästä koeluonteisesta toiminnasta on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista.

Tausta ja lainsäädäntö

Yritys tai muu toimija, joka harjoittaa koeluonteista toimintaa, on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista. Ilmoitus tulee tehdä sille viranomaiselle, joka myös myöntää toimintaan liittyvät luvat. Koeluonteinen toiminta liittyy usein ympäristösuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Se voi olla esimerkiksi uusien korvaavien kemikaalien käyttöä tai jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena.

Ilmoituksessa pitää kertoa, mitä koeluonteinen toiminta on, kuinka kauan se kestää, mitä raaka-aineita on käytössä, millaisia päästöjä voi syntyä, mitä mittauskeinoja ne vaativat ja mitkä ovat koetoiminnan vaikutukset ympäristöön. Ilmoittajan tulee kertoa myös suunnittelemistaan ympäristönsuojelutoimista.

Jos koetoiminnasta voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, toimintaan tulee hakea ympäristölupa.

Palvelun toteuttaa

Ruoveden kunta

Palvelusta vastaa

Ruoveden kunta
Tekstistä vastaa: Ruoveden kunta
Päivitetty: 23.10.2023