suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

  • Lupa tai muu velvoite
  • 6 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Yrityksen tai muun toimijan, joka harjoittaa koeluonteista toimintaa, pitää ilmoittaa asiasta kunnalle viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tehdään sille viranomaiselle, joka myöntää myös toimintaan liittyvät luvat. Koeluonteinen toiminta liittyy usein ympäristösuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Se voi olla esimerkiksi uusien korvaavien kemikaalien käyttöä tai jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena.

Kerro ilmoituksessa:

  • mitä koeluonteinen toiminta on
  • kuinka kauan se kestää
  • mitä raaka-aineita käytetään
  • millaisia päästöjä voi syntyä
  • miten päästöt mitataan
  • mitkä ovat koetoiminnan vaikutukset ympäristöön
  • mitä ympäristönsuojelutoimia on suunniteltu.

Jos koetoiminta voi aiheuttaa vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, toimintaan pitää hakea ympäristölupa.

Toimi näin

Tee ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Toimita ilmoitus Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluun, ympäristötarkastaja käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset toiminnassa noudatettavat määräykset. Määräykset voidaan antaa tai toiminta kieltää, vaikka ilmoitusta ei olisi tehty.

Asianosaiset saavat tiedon päätöksestä. Päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojelu neuvoo koeluonteiseen toimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Maksu on määrätty ympäristölautakunnan vahvistamassa taksassa.

Tausta ja lainsäädäntö

Yritys tai muu toimija, joka harjoittaa koeluonteista toimintaa, on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista. Ilmoitus tulee tehdä sille viranomaiselle, joka myös myöntää toimintaan liittyvät luvat. Koeluonteinen toiminta liittyy usein ympäristösuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Se voi olla esimerkiksi uusien korvaavien kemikaalien käyttöä tai jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena.

Ilmoituksessa pitää kertoa, mitä koeluonteinen toiminta on, kuinka kauan se kestää, mitä raaka-aineita on käytössä, millaisia päästöjä voi syntyä, mitä mittauskeinoja ne vaativat ja mitkä ovat koetoiminnan vaikutukset ympäristöön. Ilmoittajan tulee kertoa myös suunnittelemistaan ympäristönsuojelutoimista.

Jos koetoiminnasta voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, toimintaan tulee hakea ympäristölupa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Kolari, Pello, Ranua, Rovaniemi, Tervola, Ylitornio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 9.6.2020