suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

  • Lupa tai muu velvoite
  • 6 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Koeluonteinen toiminta on kestoltaan lyhytaikaista ja se voi liittyä esimerkiksi uuden raaka-aineen, valmistusmenetelmän tai puhdistusmenetelmän käyttökelpoisuuden selvittämiseen tai teknisen toteutuksen kokeiluun.

Koeluonteista toimintaa koskevan ilmoituksen käsittelee ...

Toimi näin

Tee koeluonteista toimintaa koskeva ilmoitus oheisella lomakkeella.

Toimita ilmoitus liitteineen ympäristövalvonnan toimipisteeseen tai kaupungin kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Määräaika

Jätä ilmoitus vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Voimassaoloaika

Koeluonteista toimintaa koskeva päätös on määräaikainen.

Tausta ja lainsäädäntö

Yritys tai muu toimija, joka harjoittaa koeluonteista toimintaa, on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista. Ilmoitus tulee tehdä sille viranomaiselle, joka myös myöntää toimintaan liittyvät luvat. Koeluonteinen toiminta liittyy usein ympäristösuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Se voi olla esimerkiksi uusien korvaavien kemikaalien käyttöä tai jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena.

Ilmoituksessa pitää kertoa, mitä koeluonteinen toiminta on, kuinka kauan se kestää, mitä raaka-aineita on käytössä, millaisia päästöjä voi syntyä, mitä mittauskeinoja ne vaativat ja mitkä ovat koetoiminnan vaikutukset ympäristöön. Ilmoittajan tulee kertoa myös suunnittelemistaan ympäristönsuojelutoimista.

Jos koetoiminnasta voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, toimintaan tulee hakea ympäristölupa.

Palvelun toteuttaa

Rovaniemen kaupunki

Palvelusta vastaa

Rovaniemen kaupunki
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 17.11.2023