suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

  • Lupa tai muu velvoite
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Et tarvitse ympäristölupaa koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan. Kokeilutoiminnan tarkoituksena voi olla esimerkiksi polttoaineen vaihtaminen, uusien korvaavien kemikaalien kokeilu tai jätteiden hyödyntäminen raaka-aineena.

Sinun tulee kuitenkin tehdä kirjallinen ilmoitus koeluonteisen toiminnan aloittamisesta. Tee ilmoitus sille lupaviranomaiselle, joka on toimivaltainen ratkaisemaan vastaa ...

Toimi näin

Ota etukäteen yhteyttä Oulun seudun ympäristötoimeen, jotta selviää, voitko harjoittaa toimintaa ilmoituksen perusteella vai onko sinun haettava ympäristölupa.

Tee ilmoitus ensisijaisesti ympäristönsuojelun sähköisessä asiointipalvelussa. Voit toimittaa ilmoituksen myös sähköpostitse tai postitse.

Jos tarvitset apua ilmoituksen kanssa, ota yhteyttä Oulun seudun ympäristötoimen ympäristötarkastajiin. Ympäristötarkastajien yhteystiedot löydät ympäristönsuojelun verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Anna ilmoituksessa riittävät tiedot asian käsittelemiseksi.


Määräaika

Tee ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Tausta ja lainsäädäntö

Yritys tai muu toimija, joka harjoittaa koeluonteista toimintaa, on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista. Ilmoitus tulee tehdä sille viranomaiselle, joka myös myöntää toimintaan liittyvät luvat. Koeluonteinen toiminta liittyy usein ympäristösuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Se voi olla esimerkiksi uusien korvaavien kemikaalien käyttöä tai jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena.

Ilmoituksessa pitää kertoa, mitä koeluonteinen toiminta on, kuinka kauan se kestää, mitä raaka-aineita on käytössä, millaisia päästöjä voi syntyä, mitä mittauskeinoja ne vaativat ja mitkä ovat koetoiminnan vaikutukset ympäristöön. Ilmoittajan tulee kertoa myös suunnittelemistaan ympäristönsuojelutoimista.

Jos koetoiminnasta voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, toimintaan tulee hakea ympäristölupa.

Palvelun toteuttaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Muut vastuuorganisaatiot

Oulun kaupunki

Palvelusta vastaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Tekstistä vastaa: Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Päivitetty: 14.2.2024