suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Nokian kaupunki

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Nokia
  • Julkinen palvelu

Yritys tai muu toimija, joka harjoittaa koeluonteista toimintaa, on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista. Ilmoitus tehdään sille viranomaiselle, joka myöntää myös toimintaan liittyvät luvat. Koeluonteinen toiminta liittyy usein ympäristösuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Se voi olla esimerkiksi uusien korvaavien kemikaalien käyttöä tai jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena.

Ilmoituksessa pitää kertoa, mitä koeluonteinen toiminta on, kuinka kauan se kestää, mitä raaka-aineita käytetään, millaisia päästöjä voi syntyä, miten ne mitataan ja mitkä ovat koetoiminnan vaikutukset ympäristöön. Ilmoittajan tulee kertoa myös suunnittelemistaan ympäristönsuojelutoimista.

Jos koetoiminnasta voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, toimintaan tulee hakea ympäristölupa.

Toimi näin

Koeluontoisesta toiminnasta tehdään ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus toimitetaan ympäristönsuojeluyksikköön viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Koeluontoista toimintaa harjoittava on velvollinen ilmoittamaan asiasta ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista.

Palvelu on maksullinen.

Ilmoituksesta peritään Nokian kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNokian kaupunki
Palvelusta vastaaNokian kaupunki
Alue Nokia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Nokian kaupunki
Päivitetty: 14.10.2020