suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä kirjallisena Laukaan kunnan ympäristönsuojelusihteerille.

Koeluonteinen toiminta voi liittyä esimerkiksi ympäristönsuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Kokeilutoimintaa voi olla esimerkiksi polttoaineen vaihtaminen, uusien korvaavien kemikaalien kokeilu tai jätteiden hyödyntäminen raaka-aineena.

Toimi näin

Ympäristönsuojelulain mukainen kirjallinen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Ilmoituslomakkeen ohjeineen löydät valtion ympäristöhallinnon verkkosivuilta (www.ymparisto.fi). Linkki lomakkeelle löytyy myös kunnan verkkosivulta (www.laukaa.fi/palvelut/ymparistonsuojelun-lupa-ja-ilmoitusasiat). Ilmoituslomake liitteineen toimitetaan Laukaan kunnalle postitse (Laukaan kunta, Ympäristönsuojelusihteeri, PL 6, 41341 Laukaa) tai sähköpostilla (kirjaus@laukaa.fi).

Ilmoitukset koeluonteisesta toiminnasta käsittelee ympäristönsuojelusihteeri. Hänet löydät kunnanviraston 2. kerroksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Luvan käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan mukainen maksu. Maksutaksa löytyy kunnan verkkosivulta (www.laukaa.fi/tietoa-laukaasta/maksut-ja-taksat).

Tausta ja lainsäädäntö

Yritys tai muu toimija, joka harjoittaa koeluonteista toimintaa, on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista. Ilmoitus tehdään sille viranomaiselle, joka myöntää myös toimintaan liittyvät luvat. Koeluonteinen toiminta liittyy usein ympäristösuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Se voi olla esimerkiksi uusien korvaavien kemikaalien käyttöä tai jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena.

Ilmoituksessa pitää kertoa, mitä koeluonteinen toiminta on, kuinka kauan se kestää, mitä raaka-aineita käytetään, millaisia päästöjä voi syntyä, miten ne mitataan ja mitkä ovat koetoiminnan vaikutukset ympäristöön. Ilmoittajan tulee kertoa myös suunnittelemistaan ympäristönsuojelutoimista.

Jos koetoiminnasta voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, toimintaan tulee hakea ympäristölupa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 23.5.2019