suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kouvolan kaupunki

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Koeluontoisesta toiminnasta on tehtävä ilmoitus. Ilmoitus tehdään sille viranomaiselle, joka myöntää myös toimintaan liittyvät luvat. Koeluonteinen toiminta liittyy usein ympäristösuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun.

Toimi näin

Toimita ilmoituslomake täytettynä Kouvolan ympäristöpalveluihin, jos toimintaan liittyvän ympäristölupa-asian ratkaisisi kunta. Jos ympäristöluvan käsittelijänä olisi valtio, toimita ilmoitus Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Kouvolan ja Iitin kuntien alueella Kouvolan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 1050 €. ELY perii oman taksansa mukaisesti.


Määräaika

Vähintään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista

Tausta ja lainsäädäntö

Yritys tai muu toimija, joka harjoittaa koeluonteista toimintaa, on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista. Ilmoitus tehdään sille viranomaiselle, joka myöntää myös toimintaan liittyvät luvat. Koeluonteinen toiminta liittyy usein ympäristösuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Se voi olla esimerkiksi uusien korvaavien kemikaalien käyttöä tai jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena.

Ilmoituksessa pitää kertoa, mitä koeluonteinen toiminta on, kuinka kauan se kestää, mitä raaka-aineita käytetään, millaisia päästöjä voi syntyä, miten ne mitataan ja mitkä ovat koetoiminnan vaikutukset ympäristöön. Ilmoittajan tulee kertoa myös suunnittelemistaan ympäristönsuojelutoimista.

Jos koetoiminnasta voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, toimintaan tulee hakea ympäristölupa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKouvolan kaupunki
Muut vastuuorganisaatiotKaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaKouvolan kaupunki
Alue Iitti, Kouvola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kouvolan kaupunki
Päivitetty: 2.12.2019