suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ympäristöluvanvaraiselle toiminnalle ei tarvita ympäristölupaa lyhytaikaiseen koeluonteiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi.

Toimi näin

Toiminnanharjoittajan tulee tehdä koeluonteisesta toiminnasta kirjallinen ilmoitus toimivaltaiselle ympäristönsuojeluviranomaiselle (kunta tai aluehallintovirasto) viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tehdään sille viranomaiselle, joka myöntäisi myös kyseistä toimintaa koskevan ympäristöluvan. Toimita Keurusselän ympäristönsuojelujaoston toimivaltaan kuuluva ilmoitus hankkeen sijaintikunnan ympäristönsuojelusihteerille, jolta saat myös lisätietoa asiasta.

Ilmoituksessa pitää kertoa, mitä koeluonteinen toiminta on, kuinka kauan se kestää, mitä raaka-aineita käytetään, millaisia päästöjä voi syntyä, miten ne mitataan ja mitkä ovat koetoiminnan vaikutukset ympäristöön sekä mahdollisista ympäristönsuojelutoimista.

Kenelle ja millä ehdoin

Koetoimintalupa koskee koeluonteista lyhytaikaista toimintaa, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi.

Koetoimintaluvan myöntäminen edellyttää, ettei

1) toiminnasta aiheudu vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta,

2) toiminta ei edellytä jätevesien johtamista, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain tarkoittaman noron pilaantumista eikä

3) toiminnasta aiheudu naapurustolle kohtuutonta rasitusta.

Palvelu on maksullinen.

Maksusta on määrätty Keurusselän ympäristönsuojelujaoston hyväksymässä Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.


Määräaika

Ilmoitus tulee jättää 30 päivää ennen suunniteltua toiminnan aloittamista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto, Keuruun kaupunki
Muut vastuuorganisaatiotKeurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto
Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu, Mänttä-Vilppula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 5.3.2020