suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Säkylän kunta

Ympäristönsuojelu, maa-ainesten otto, maa-aineiston ottolupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten otto

Maa-ainesten ottoa säätelee maa-aineslaki. Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta toimii alueellaan maa-ainestenoton lupa- ja valvontaviranomaisena.

Toimi näin

Maa-ainesten ottolupa

Maa-ainesten ottolupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi tai paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi. Maa-aineslupaa haetaan Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnalta lomakkeella 6616 ’Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen’. Hakemukseen on, jos hanke ei ole laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen, liitettävä ottosuunnitelma ainesten ottamisesta, ympäristön hoitamisesta ja alueen myöhemmästä käytöstä. Ottamissuunnitelman sisällöstä ja rakenteesta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa.

Kotitarveotto

Maa-aineslupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan ainoastaan omaa tavanomaista kotitarvetta varten asumiseen tai maa- tai metsätalouteen ja käyttö liittyy rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Kotitarveotossa aineksen ottajan on ilmoitettava ympäristötoimistoon ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, jos alueelta on tarkoitus kokonaisuudessaan ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Ympäristötoimistossa tarkastetaan, onko kotitarveotto maa-aineslain mukaista ja täyttääkö se kotitarveoton kriteerit. Kotitarveotosta ilmoitetaan lomakkeella 6027 ’Ilmoitus maa-ainesten kotitarveotosta’.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSäkylän kunta
Palvelusta vastaaSäkylän kunta
Alue Eura, Huittinen, Säkylä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Säkylän kunta
Päivitetty: 14.10.2020