suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Ympäristölupien tarkkailuohjelmat ja niiden muuttaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Ympäristöluvassa annetaan tarvittavat määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. Usein myös vesiluvan haltijan on seurattava toimintansa vaikutuksia vesistöön.

Tarkkailun yksityiskohdista voidaan määrätä suoraan lupapäätöksessä tai lupaviranomainen voi määrätä ympäristöluvan vaativasta hankkeesta/to ...

Toimi näin

Jos on epäselvyyttä tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä, muuttamisesta tai muutoin, on suositeltavaa ottaa yhteys valvontaviranomaiseen, jolta saa tietoa tarkkailuun liittyvistä menettelyistä ja käytännöistä. Lisätietoja saa myös ympäristöhallinnon verkkosivuilta. ELY-keskukseen voi asiassa ottaa yhteyttä yleisellä sähköisellä asiointilomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Tarkkailusuunnitelmassa on esitettävä ne keinot, paikat ja ajankohdat, jolla hankkeen/toiminnan päästöjä ja vaikutuksia seurataan.

Aloitteen tarkkailusuunnitelman muuttamiseksi voi tehdä päätöksen tehnyt viranomainen, luvanhaltija, valvontaviranomainen, yleistä etua valvova viranomainen, kunta tai haittaa kärsivä asianosainen tai rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät.


Määräaika

Hankkeesta vastaavan tai luvan haltijan on toimitettava tarkkailusuunnitelma hyväksyttäväksi niin ajoissa, että tarkkailu voidaan aloittaa toiminnan alkaessa tai muuna toiminnan vaikutusten kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana.

Käsittelyaika

Arvioitu käsittelyaika tarkkailusuunnitelman hyväksymiselle on noin 2 kuukautta

Voimassaoloaika

Tarkkailusuunnitelmaa koskevassa päätöksessä kerrotaan, kuinka kauan tarkkailua on tarpeen jatkaa.

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Satakunnan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 18.8.2021