suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Urjalan kunta

Ympäristölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Urjala
  • Julkinen palvelu

Ympäristölupa tarvitaan hankkeeseen, jolla saattaa olla haitallisia ympäristövaikutuksia. Lupa saattaa olla tarpeen muillakin hankkeilla esim. toiminnan laajuudesta tai sijainnista johtuen. Myös toiminnan muutokseen, esim. merkittävään laajennukseen tarvitaan ympäristölupa.

Akaan, Urjalan ja Valkeakosken alueella ympäristölupa-asian ratkaisee joko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tai Valkeakosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto riippuen toiminnan laajuudesta. Toimivaltajako perustuu valtioneuvoston asetukseen ympäristönsuojelusta.

Toimi näin

Hae ympäristölupaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.

Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle sinun tulee toimittaa hakemuksesi.

Lupahakemus on laadittava Suomen ympäristökeskuksen lomakkeille ja toimitettava Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojeluun. Eri toimenpiteisiin on haettava ympäristölupaa toiminnan luonteen mukaan joko yleisellä tai toimialakohtaisella hakemuksella (esim. eläinsuoja). Epäselvissä tilanteissa ympäristöpäällikkö neuvoo, mille taholle hakemus tulee toimittaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Tiettyihin ympäristönsuojelulain mukaisiin toimintoihin sovelletaan lupamenettelyä keveämpää ilmoitusmenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Maksu määräytyy Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminta, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitsee ympäristöluvan. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä voi aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ympäristöluvanvaraisia ovat myös sellaiset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat vesitaloushankkeet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Ympäristölupa pitää hakea, jos toiminta laajenee tai alkaa tuottaa päästöjä tai jos siinä tapahtuu jokin muu merkityksellinen muutos.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely, kaivostoiminta, turkistarhaus, kalankasvatus sekä satama- ja lentoasematoiminta. Ympäristölupa tulee saada myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy ympäristölupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaValkeakosken kaupunki
Palvelusta vastaaUrjalan kunta
Alue Urjala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Urjalan kunta
Päivitetty: 11.2.2020