suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siilinjärven kunta

Ympäristölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Siilinjärvi
  • Julkinen palvelu

"Toiminnalle, jonka päästöistä voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, tarvitaan lupa. Ympäristöluvanvaraisuus perustuu toisaalta laitosluetteloihin, toisaalta toiminnan aiheuttamiin vaikutuksiin. Toimintaan, josta saattaa aiheutua esimerkiksi vesistön, ojan, lähteen tai noron pilaantumista, on oltava ympäristölupa. Ympäristölupa tarvitaan myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Luvanvaraisen uuden toiminnan ohella ympäristölupa on oltava toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä kaivostoiminta. Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa."

Toimi näin

Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta. Pääsäännön mukaan toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin ympäristölupa on lainvoimainen.

Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle hakemus tulee toimittaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, kun otetaan huomioon luvassa annetut määräykset. Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä.

Palvelu on maksullinen.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen perimä maksu perustuu asioiden käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen yhteiskustannuksista.


Määräaika

Lupaa on haettava ennen toiminnan aloittamista ja toiminta voidaan aloittaa pääsääntöisesti kun lupa on lainvoimainen

Käsittelyaika

Lupahakemuksen tavoitteellinen käsittelyaika on 3,5 kk.

Voimassaoloaika

Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Lupa on määräaikainen, mikäli toiminnanharjoittaja hakee määräaikaista lupaa tai toimintaan liittyvästä painavasta syystä. Määräaikainen ympäristölupa raukeaa määräajan päättyessä, jollei lupapäätöksessä ole toisin määrätty.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSiilinjärven kunta
Palvelusta vastaaSiilinjärven kunta
Alue Siilinjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Siilinjärven kunta
Päivitetty: 22.4.2022