suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siikalatvan kunta

Ympäristölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Siikalatva
  • Julkinen palvelu

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristölupa tarvitaan toimintaan, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ympäristölupia myöntävät kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset tai aluehallintovirastot.

Siikalatvan kunnassa ympäristöluvat käsittelee ympäristönsuojeluviranomainen. Toimintaa valvoo rakennus- ja ympäristölupalautakunta.

Joidenkin toimintojen osalta ympäristöluvan sijaan riittää reki ...

Toimi näin

Hae ympäristölupaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.

Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle sinun tulee toimittaa hakemuksesi.

Ota yhteys hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista ympäristönsuojeluviranomaiseen selvittääksesi, mitä vaatimuksia ympäristölupa ja sen hakeminen pitävät sisällään.

Toimita lupahakemuksesi ympäristönsuojeluviranomaiselle. Niiden lisäksi on hyvä toimittaa hakemuksesta myös sähköinen versio.

Lisätietoja voit kysyä puhelimitse, asioimalla kunnantalolla osoitteessa Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila tai sähköpostitse osoitteesta ymparistovalvonta@siikalatva.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Tiettyihin ympäristönsuojelulain mukaisiin toimintoihin sovelletaan lupamenettelyä keveämpää ilmoitusmenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Ympäristölupapäätöksessä annetaan lupamääräyksiä, joita toiminnassa tulee noudattaa.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa se, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.


Määräaika

Jätä lupahakemus hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Käsittelyaika

Lupien käsittelyajan pituus riippuu luvasta ja käsittelyaika vaihtelee parista kuukaudesta jopa puoleen vuoteen.

Voimassaoloaika

Määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva lupa. Voidaan hakemuksesta myöntää myös muutoksenhausta huolimatta vakuutta vastaan (YSL 199 §).

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminta, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitsee ympäristöluvan. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä voi aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ympäristöluvanvaraisia ovat myös sellaiset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat vesitaloushankkeet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Ympäristölupa pitää hakea, jos toiminta laajenee tai alkaa tuottaa päästöjä tai jos siinä tapahtuu jokin muu merkityksellinen muutos.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely, kaivostoiminta, turkistarhaus, kalankasvatus sekä satama- ja lentoasematoiminta. Ympäristölupa tulee saada myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy ympäristölupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Palvelun toteuttaa

Siikalatvan kunta

Palvelusta vastaa

Siikalatvan kunta
Tekstistä vastaa: Siikalatvan kunta
Päivitetty: 10.6.2024