suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Paimion kaupunki

Ympäristölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Paimio
  • Julkinen palvelu

Ympäristölupaa on haettava toiminnalle, joka voi aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Luvan varaisia toimia ovat esimerkiksi hiekan, soran- tai kalliokiviaineksen otto, metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat ja kalankasvatus.

Lupa myönnetään ympäristönsuojelulain ja -asetusten perusteella sellaiselle toiminnalle, josta ei aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle. Ympäristöluvassa määrätään esimerkiksi toiminnan laajuus ja päästöjen määrät.

Maa-ainesten ottolupa ja ympäristölupa voidaan käsitellä yhteislupana, jos kyseessä on yksi hanke samalle alueelle. Yhteisen lupahakemuksen lopputuloksena annetaan yksi lupapäätös, johon voidaan hakea muutosta yhdellä valituksella.

Toimi näin

Hae ympäristölupaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.

Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle sinun tulee toimittaa hakemuksesi.

Kun tarvitset ympäristöluvan, ota yhteys ympäristönsuojeluun sähköpostitse ymparisto@paimio.fi tai puhelimitse ympäristönsuojelusihteeriin tai toimistoinsinööriin.

Käytä ympäristölupaa hakiessasi ympäristöhallinnon lomakkeita.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Tiettyihin ympäristönsuojelulain mukaisiin toimintoihin sovelletaan lupamenettelyä keveämpää ilmoitusmenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Luvan hakijana tulee kiinteistön omistaja tai hänen valtuuttamansa asiamies.

Palvelu on maksullinen.

Luvasta peritään ympäristönsuojeluviranomaisen päättämä maksu.


Määräaika

Ympäristölupapäätös on voimassa määräajan.

Käsittelyaika

Lupa käsitellään 2-3 kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on toimittanut kaikki hakemukseen tarvittavat asiakirjat.

Voimassaoloaika

Ympäristöluvan voimassaoloaika voi vaihdella.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminta, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitsee ympäristöluvan. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä voi aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ympäristöluvanvaraisia ovat myös sellaiset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat vesitaloushankkeet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Ympäristölupa pitää hakea, jos toiminta laajenee tai alkaa tuottaa päästöjä tai jos siinä tapahtuu jokin muu merkityksellinen muutos.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely, kaivostoiminta, turkistarhaus, kalankasvatus sekä satama- ja lentoasematoiminta. Ympäristölupa tulee saada myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy ympäristölupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPaimion kaupunki
Palvelusta vastaaPaimion kaupunki
Alue Paimio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Paimion kaupunki
Päivitetty: 27.10.2021