suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liperin kunta

Ympäristölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Liperi
  • Julkinen palvelu

Ympäristölupia käsittelee Aluehallintovirasto ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Hakemuksen voi toimittaa kuntaan myös tilanteessa, jossa hakija ei ole varma toimivaltaisesta viranomaisesta. Tällöin kunta tarvittaessa toimittaa hakemuksen edelleen AVI:lle. Liperin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii elinympäristölautakunnan lupajaos. Valvontainsinööri valmistelee ympäristöluvat lupajaoksen ratkaistavaksi.

Toimi näin

Hae ympäristölupaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.

Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle sinun tulee toimittaa hakemuksesi.

Ympäristölupahakemus toimitetaan kuntaan valvontainsinöörille, joka valmistelee esityksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Tiettyihin ympäristönsuojelulain mukaisiin toimintoihin sovelletaan lupamenettelyä keveämpää ilmoitusmenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Ympäristölupaa ei pääsääntöisesti tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa. Tällaisesta toiminnasta on kuitenkin tehtävä ympäristöilmoitus.

Palvelu on maksullinen.

Ympäristöluvan hinta määräytyy ympäristöpalveluiden taksojen mukaisesti. Taksat tarkastetaan vuosittain.


Määräaika

Lupaa on haettava riittävän ajoissa ennen hankkeeseen ryhtymistä.

Käsittelyaika

Käsittelyaika on keskimäärin 2-4 kuukautta.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi tai määräaikainen.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminta, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitsee ympäristöluvan. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä voi aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ympäristöluvanvaraisia ovat myös sellaiset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat vesitaloushankkeet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Ympäristölupa pitää hakea, jos toiminta laajenee tai alkaa tuottaa päästöjä tai jos siinä tapahtuu jokin muu merkityksellinen muutos.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely, kaivostoiminta, turkistarhaus, kalankasvatus sekä satama- ja lentoasematoiminta. Ympäristölupa tulee saada myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy ympäristölupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiperin kunta
Palvelusta vastaaLiperin kunta
Alue Liperi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liperin kunta
Päivitetty: 1.10.2021