suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lapinlahden kunta

Ympäristölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Lapinlahti
  • Julkinen palvelu

Ympäristönsuojelulain mukaan toimintaan, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitaan ympäristölupa. Luvanvaraisten toimintojen laitosluettelo löytyy ympäristönsuojelulain liitteestä. Toimintaan on myös saatava lupa, jos siitä saattaa aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Lapinlahden kunnassa ympäristölupaviranomaisena toimii ympäristölautakunta.

Tarkemmat ympäristölupien hakuohjeet ja -lomakkeet löydät ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta (www.ymparisto.fi).

Toimi näin

Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta. Pääsäännön mukaan toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin ympäristölupa on lainvoimainen.

Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle hakemus tulee toimittaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, kun otetaan huomioon luvassa annetut määräykset. Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä.

Palvelu on maksullinen.

Palvelu on maksullinen.

Ympäristöluvan käsittelymaksu peritään ympäristölautakunnan vahvistaman taksan mukaisesti.


Määräaika

Lupaa on haettava ennen toiminnan aloittamista ja toiminta voidaan aloittaa pääsääntöisesti kun lupa on lainvoimainen

Käsittelyaika

Lupahakemuksen käsittelyaika on noin 8 kk.

Voimassaoloaika

Lupa voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva. Voimassaoloaika määritellään päätöksessä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLapinlahden kunta
Palvelusta vastaaLapinlahden kunta
Alue Lapinlahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lapinlahden kunta
Päivitetty: 11.4.2022