suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hyrynsalmen kunta

Ympäristölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Hyrynsalmi
  • Julkinen palvelu

Ympäristön pilaantumisen tai turmelemisen vaaran aiheuttavalle toiminnalle tarvitaan kunnassa ympäristölupa. Lupaprosessin tarkoituksena on pitää hallinnassa toimintaan liittyvien ympäristöhaittojen tarkastelu, hallinta ja ehkäisy kokonaisvaltaisesti.

Lupaan voidaan antaa tarpeen mukaan toiminnan laajuutta ja päästöjen vähennystä koskevia määräyksiä.

Ympäristöä pilaavaksi toiminnaksi nähdään muun muassa erilaisia elinkeinoaloja, kuten metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat, jätteiden ammattimainen ja laitosmainen hyödyntäminen.

Toimi näin

Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristösuojelusta vastaavalta viranomaiselta ja ympäristölautakunnasta tai aluehallintovirastolta. Lupaviranomainen määräytyy ympäristölain liitteenä olevan luettelon mukaan.

Epäselvissä tilanteissa viranomaiset voivat neuvoa siitä, että mihin viranomaiseen hakemuksen tulisi toimittaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Lyhytaikaiseen tai koeluontoiseen toimintaan ei tarvitse hakea ympäristölupaa, jos toiminnan tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa. Ympäristölupavelvollinen toiminta ei saa alkaa ennen ympäristölupaa, joka on lainvoimainen. Olennaisesti muuttuva toiminta vaatii sitä, että sille haetaan oma ympäristölupa alkuperäisen luvan lisäksi.

Toiminnan ja luvan myöntämisen edellytyksenä pidetään sitä, että toiminnasta ei saa aiheutua haittaa, vaaraa terveydelle ja ympäristön pilaantumista.

Palvelu on maksullinen.

Maksu määräytyy kunnan ympäristösuojeluviranomaisen taksan tai valtion maksuperustetaksan mukaan.


Määräaika

Ympäristöluvat myönnetään toistaiseksi voimassa oleviksi tai määräajaksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHyrynsalmen kunta
Palvelusta vastaaHyrynsalmen kunta
Alue Hyrynsalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hyrynsalmen kunta
Päivitetty: 1.9.2020