suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Evijärven kunta

Ympäristölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Evijärvi
  • Julkinen palvelu

Ympäristölupaa haetaan ympäristöhallinnon lomakkeella. Eräille toiminnoille, kuten eläinsuojille ja turkistarhoille, on räätälöity omat lomakkeensa. Ympäristölupahakemus jätetään ympäristösihteerille. Lupapäätöksen tekee tekninen lautakunta. Osa ympäristöluvanvaraisista toiminnoista on siirtynyt rekisteröitäviksi toiminnoiksi, jolloin jälkivalvonta painottuu lupahakemuksen käsittelyn sijaan.

Toimi näin

Hae ympäristölupaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.

Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle sinun tulee toimittaa hakemuksesi.

Lupaa haetaan ympäristölupakaavakkeella. Eläinsuojia koskeville lupahakemuksille on oma kaavakkeensa.

Ensin lupahakemus kuulutetaan (30 pv) ja siitä tiedotetaan naapureille. Lupapäätöksen tekee tekninen lautakunta. Luvasta on 30 päivän valitusoikeus. Ympäristölupapäätöksistä valitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Tiettyihin ympäristönsuojelulain mukaisiin toimintoihin sovelletaan lupamenettelyä keveämpää ilmoitusmenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Ympäristösuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.


Käsittelyaika

Ympäristölupahakemuksen käsittely kunnassa kestää 2-4 kuukautta.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminta, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitsee ympäristöluvan. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä voi aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ympäristöluvanvaraisia ovat myös sellaiset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat vesitaloushankkeet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Ympäristölupa pitää hakea, jos toiminta laajenee tai alkaa tuottaa päästöjä tai jos siinä tapahtuu jokin muu merkityksellinen muutos.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely, kaivostoiminta, turkistarhaus, kalankasvatus sekä satama- ja lentoasematoiminta. Ympäristölupa tulee saada myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy ympäristölupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEvijärven kunta
Palvelusta vastaaEvijärven kunta
Alue Evijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Evijärven kunta
Päivitetty: 14.8.2020