suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maalahden kunta

Ympäristöilmoitus/meluilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Maalahti
  • Julkinen palvelu

Häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevat ilmoitukset käsittelee Maalahden kunnassa ympäristönsuojeluviranomainen eli ympäristölautakunta. Hakemuksen käsittelystä peritään kunnanvaltuuston vahvistaman taksan mukainen maksu.

Toimi näin

Melu- ja tärinäilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Kunta käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava.

Yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella voidaan ilmoittaa useampia tapahtumia.

Lomake melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ilmoittamiselle on saatavilla Maalahden kunnan verkkosivustolla. Ilmoitukseen liitetään kartta, joka osoittaa toiminnan sijainnin. Muut hakemukseen tarvittavat liitteet riippuvat toiminnasta. Ilmoitus liitteineen jätetään postitse tai sähköpostitse ympäristösihteerille vähintään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista. Lisätietoa ja neuvontaa antaa ympäristösihteeri

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnasta, johon on jo voimassa oleva ympäristölupa.

Yksityishenkilöiltä ei edellytetä ympäristöilmoituksia näiden omaan talouteen liittyvistä toimista.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokaisen, jonka toiminta aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, tulee tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää voi syntyä esimerkiksi rakentamisesta, ulkoilmakonsertista, autourheilukilpailusta, louhinnasta, kivenmurskauksesta ja paalutuksesta. Ilmoitusvelvollisia ovat esimerkiksi rakentajat ja ulkoilmatapahtumien järjestäjät.

Haitan aiheuttajan tulee lisäksi etukäteen tiedottaa melusta tai tärinästä kaikille haitan vaikutuspiirissä oleville asukkaille, päiväkodeille ja kouluille, hoitolaitoksille ja muille mahdollisille kohteille.

Jos melua tai tärinää aiheuttava toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, melu- ja tärinäilmoitus tehdään ELY-keskukselle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaalahden kunta
Palvelusta vastaaMaalahden kunta
Alue Maalahti
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Maalahden kunta
Päivitetty: 2.12.2019