suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lahden kaupunki

Yleisten alueiden tilapäinen käyttö

  • Lupa tai muu velvoite
  • Lahti
  • Julkinen palvelu

Kunnalta haetaan lupaa katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Jos yksityinen vuokraa katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaansa tähden, hänen tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn tilaajan ja toteuttajan yhteystiedot sekä työn kesto.

Kaikenlainen yleisten alueiden käyttö edellyttää aina kaupungin lupaa. 

Yleisiä alueita, kuten katu- ja puistoalueita sekä aukioita voit käyttää tilapäisesti monella tavalla, esimerkiksi työmaa-alueisiin, työmaiden tarpeisiin, varastointiin, läjitykseen tai tapahtumiin, tempauksiin, myyntitoimintaan, kesäterassin sijoitukseen tai banderolli- ja liikemainontaan.

Tilapäisistä liikennejärjestelyistä on laadittava suunnitelma, joka hyväksytetään kaupungin liikenneyksikössä.

Käytöstä maksat teknisen lautakunnan vahvistaman taksan mukaisen korvauksen. Jos käytät aluetta luvatta, korvaus peritään kaksinkertaisena.

Yritysten tai taloyhtiöiden edustalle voi sijoittaa katutilan somisteita ilman lupaa, kun kumpikin seuraavista ehdoista täyttyy: somisteet sijoittuvat kokonaisuudessaan enintään 60 cm päähän julkisivusta ja vapaata jalankulkutilaa jää aina vähintään 1,5 m.

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Palvelu on maksullinen.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, luvansaaja joutuu korvaamaan vahingon. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä voidaan periä lupamaksu esimerkiksi kaksinkertaisena.

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Jos yksityinen taho vuokraa katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaansa vuoksi, hänen tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn tilaajan ja toteuttajan yhteystiedot sekä työn kesto.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelusta vastaaLahden kaupunki
Palvelun toteuttaaLahden kaupunki
Alue Lahti
Palvelun kieletsuomi, englanti, ruotsi
Tekstistä vastaa: Lahden kaupunki
Päivitetty: 7.11.2019