suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkanmaan pelastuslaitos

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

  • Lupa tai muu velvoite
  • 23 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Suurten yleisötilaisuuksien pelastussuunnittelu

Yleisötapahtumalla tarkoitetaan kokoontumislaissa (530/1999 2§) määritettyjä yleisötilaisuuksia, kuten yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina. Jos tilaisuuteen osallistuminen edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, sovelletaan siihe ...

Toimi näin

Suunnitelmassa on

  1. selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit
  2. määriteltävä tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt
  3. annettava ohjeet onnettomuuksien ehkäisemisestä sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimisesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Käsittelyaika

Pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleisötilaisuuden järjestäjällä on velvollisuus laatia pelastussuunnitelma ja toimittaa se pelastusviranomaiselle.

Jos turvallisuusjärjestelyt ja ohjeet ovat viranomaisen arvion mukaan puutteelliset, se voi palauttaa suunnitelman täydennettäväksi järjestäjälle.

Palvelun toteuttaa

Pirkanmaan pelastuslaitos

Palvelusta vastaa

Pirkanmaan pelastuslaitos
Tekstistä vastaa: Pirkanmaan pelastuslaitos
Päivitetty: 3.11.2022