suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

  • Lupa tai muu velvoite
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Yleisötilaisuuden järjestäjän on pelastuslain mukaan huolehdittava, että tilaisuus järjestetään turvallisesti. Tästä syystä useimpiin yleisötilaisuuksiin on pelastuslain mukaisesti laadittava kirjallinen pelastussuunnitelma.

Tapahtuman järjestäjänä sinun on laadittava pelastussuunnitelma tapahtumaan tai yleisötilaisuuteen, jos siinä

  • arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä ...

Toimi näin

Suunnitelmassa on

  1. selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit
  2. määriteltävä tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt
  3. annettava ohjeet onnettomuuksien ehkäisemisestä sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimisesta.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle osoitteeseen yleisotilaisuudet@phpela.fi. Pelastusviranomainen arvioi suunnitelman sisällön ja antaa tarvittaessa ohjeita sen täydentämiseen. Viranomainen arvioi lisäksi tapahtuman riskien perusteella onko tapahtumassa tarpeen tehdä palotarkastuskäynti. Palotarkastuskäynti on maksullinen.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Määräaika

Ilmoitus on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista.

Käsittelyaika

Ilmoitus pyritään käsittelemään viimeistään kolmen (3) päivän kuluttua sen saapumisesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleisötilaisuuden järjestäjällä on velvollisuus laatia pelastussuunnitelma ja toimittaa se pelastusviranomaiselle.

Jos turvallisuusjärjestelyt ja ohjeet ovat viranomaisen arvion mukaan puutteelliset, se voi palauttaa suunnitelman täydennettäväksi järjestäjälle.

Palvelun toteuttaa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päivitetty: 28.12.2022