suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

 • Lupa tai muu velvoite
 • 10 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski.

Pelastussuunnitelma on laadittava tapahtumaan, jossa

 • arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä,
 • käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja,
 • tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta tai
 • tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Jos turvallisuusjärjestelyt ja ohjeet ovat pelastusviranomaisen arvion mukaan puutteelliset, se voi palauttaa suunnitelman täydennettäväksi järjestäjälle. Pelastuslaitos valvoo pelastussuunnitelmien laadintaa sekä tekee yleisötilaisuuksien palotarkastuksia tarvittaessa.

Yleisötilaisuuden järjestäjän on pelastuslain mukaan huolehdittava, että tilaisuus järjestetään turvallisesti. Tästä syystä useimpiin yleisötilaisuuksiin on pelastuslain mukaisesti laadittava kirjallinen pelastussuunnitelma.

Tapahtuman järjestäjänä sinun on laadittava pelastussuunnitelma tapahtumaan tai yleisötilaisuuteen, jos siinä

 • arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä ...

Toimi näin

Pelastussuunnitelmassa on

 • selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit
 • määriteltävä tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt
 • annettava ohjeet onnettomuuksien ehkäisemisestä sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimisesta.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle osoitteeseen yleisotilaisuudet@phpela.fi. Pelastusviranomainen arvioi suunnitelman sisällön ja antaa tarvittaessa ohjeita sen täydentämiseen. Viranomainen arvioi lisäksi tapahtuman riskien perusteella onko tapahtumassa tarpeen tehdä palotarkastuskäynti. Palotarkastuskäynti on maksullinen.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Määräaika

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista.

Ilmoitus on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista.

Käsittelyaika

Ilmoitus pyritään käsittelemään viimeistään kolmen (3) päivän kuluttua sen saapumisesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päivitetty: 28.12.2022