suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kajaanin kaupunki

Yleiskaavoitus

  • Palvelu
  • Kajaani
  • Julkinen palvelu

Yleiskaavoituksen tehtävä on kunnan tai sen osan (osayleiskaava) yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen, toimintojen sijoittaminen ja yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa osoitetaan kunnan pitkän aikavälin maankäyttöratkaisut. Siinä osoitetaan aluevaraukset mm. tuleville asuntoalueille, palveluille, yritystoiminnalle, liikenteelle ja maankäyttöä rajoittavat seikat, kuten virkistys- ja suojelualueet sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Yleiskaavalla ohjataan asemakaavoitusta sekä lupamenettelyä haja-asutusalueella. Oikeusvaikutteinen yleiskaava voi olla rakennusluvan perusteena ranta-alueilla sekä kylä- ja muilla maaseutualueilla. Yleiskaava voi olla koko tai osalla aluetta myös oikeusvaikutukseton.

Kajaanin kaupunki vastaa yleiskaavoituksesta alueellaan. Keskustaajamassa on yleiskaava, joka ohjaa asemakaavojen laatimista. Lisäksi yleiskaavoja on rakennuspaineisimmilla kylä- ja ranta-alueilla. Yleiskaavoja ja yleiskaavan muutoksia laaditaan tarpeen mukaan. Yleiskaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Yleiskaavan laatimiseen voi osallistua kaavan laatimisen eri vaiheissa kaavan ollessa vireillä. Osallistumisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta asema- ja yleiskaavoituksessa kerrotaan tarkemmin kaavoituksen verkkosivuilla. Vireillä olevilla asema- ja yleiskaavoilla on omat sivut.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Yleiskaavan laatimisesta aiheutuvista maksuista on kerrottu kaavoituksen verkkosivuilla kohdassa yleiskaavoitus. Maksua voidaan periä ranta-alueen yleiskaavasta, kun se laaditaan pääasiallisesti loma-asutuksen järjestämiseksi ja maanomistajan tai hankkeen haltijan aloitteesta laaditusta tuulivoimakaavasta aiheutuvista kuluista.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Maankäyttö- ja rakennusasetus, yleiskaava

Maankäyttö- ja rakennuslaki, yleiskaava

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKajaanin kaupunki
Palvelusta vastaaKajaanin kaupunki
Alue Kajaani
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kajaanin kaupunki
Päivitetty: 22.10.2020