suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Heinolan kaupunki

Yleiskaavoitus

  • Palvelu
  • Heinola
  • Julkinen palvelu

Yleiskaavassa sijoitetaan ja sovitetaan yhteen yhdyskunnan eri toiminnot, kuten asutus, palvelut, työpaikat ja virkistysalueet. Samalla suunnitellaan niiden välisten yhteyksien järjestäminen. Yleiskaavalla ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet.

Yleiskaava esitetään kaavakartalla, johon liitetään kaavamerkinnät ja -määräykset. Yleiskaavaan liittyy myös selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.

Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleinen osayleiskaavojen tyyppi on rantaosayleiskaava.

Kunnat voivat laatia myös yhteisen yleiskaavan, jolloin sen hyväksyy kuntien yhteinen toimielin ja vahvistaa ympäristöministeriö.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Nähtävillä olevista kaavoitushankkeista ilmoitetaan paikallislehdessä sekä kaupungin kotisivuilla. Kuulutuksissa on kerrottu kuinka voi vaikuttaa kaavoitukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHeinolan kaupunki
Palvelusta vastaaHeinolan kaupunki
Alue Heinola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Heinolan kaupunki
Päivitetty: 3.1.2022